Överklagar åter plan för Hässleholms stad

Överklagar åter plan för Hässleholms stad

– Det blir absurt, skriver Björn Widmark (FV) i sitt överklagande av förvaltningsrättens dom där hans och sju andra klagandes krav på att upphäva den fördjupade översiktsplanen för Hässleholms stad avslogs. Han vänder sig främst emot att förvaltningsrätten avfärdat hans invändningar om att kommunen underlåtit att följa lagens krav på att i planen anmärka att… Läs mer

M stoppade bostäder på Björklunda – ångrade sig

M stoppade bostäder på Björklunda – ångrade sig

Moderaterna röstade på onsdagen igenom ett stopp för fortsatt bostadsbyggande på Björklundaområdet i Hässleholm. Men efter sammanträdet ringde KD-ledaren Robin Gustavsson till miljö- och stadsbyggnadsnämnens ordförande Kenny Hansson (M) och uttryckte sin förvåning. Frågan kommer att tas upp på nytt vid ett extrainsatt sammanträde i nästa vecka. Kenny Hansson kommer då att rösta för fortsatt… Läs mer

Kommunen måste göra om upphandling av kyld mat

Kommunen får bakläxa på upphandlingen av kyld mat till hemtjänsten. – Alltför stort utrymme för godtyckliga bedömningar, skriver förvaltningsrätten i sin dom om den utvärderingsmodell som kommunen använde. Bara två företag, Fazer och Sodexo lämnade anbud på den färdiglagade kylda maten. Hässleholms kommun valde Fazers anbud, trots att Sodexos var två miljoner kronor billigare. Det… Läs mer

Ja till att utreda naturreservat nära reningsverket – men inte nu

Ja till att utreda naturreservat nära reningsverket – men inte nu

Miljö- och stadsbyggnadskontoret ska ta fram ett förslag till kommunalt naturreservat inom området Bokehill, mittemot reningsverket, mellan Hovdalavägen och Finjasjön. Men det får vänta tills detaljplanen för reningsverket är klar och därmed även fastställandet av eventuellt skyddsavstånd. – Det handlar om prioritering av resurser, säger Kenny Hansson (M), ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden som var… Läs mer

Anser dricksvatten olämpligt nära reningsverket

Både kommunens miljö- och stadsbyggnadskontor och det kommunala bolaget Hässleholms vatten anser att det är olämpligt att inrätta ett verksamhetsområde för kommunalt dricksvatten till bostäder mellan reningsverket i Hässleholm och Finjasjön. I yttranden till länsstyrelsen hävdar de att området ligger inom skyddsavstånd till reningsverket, trots att detta ännu inte är beslutat. Frilagt berättade i förra… Läs mer

Ny säkerhetschef troligen på deltid

Sparkraven kan innebära att Hässleholms kommun inte anställer någon ny säkerhetschef på heltid när Anders Nählstedt slutar. Kommundirektör Bengt-Arne Persson överväger att lägga över delar av tjänsten på andra medarbetare när han nu ser över organisationen på kommunledningskontoret för att klara ett sparbeting på sju miljoner kronor. Anders Nählstedt, som för närvarande är både säkerhetschef… Läs mer

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com