33,5 miljoner kronor för att flytta tekniska förvaltningen

33,5 miljoner kronor för att flytta tekniska förvaltningen

Det kostar 33,5 miljoner kronor att flytta tekniska förvaltningen från lokalerna som ska rivas för att ge plats åt Biltema med flera butiker på det planerade handelsområdet vid Ljungdalarondellen. Tekniska nämnden hoppas nu att kommunfullmäktige ska anslå summan. Ernst Herslow (FV) ville ha återremiss i väntan på utredning av en eventuell ny serviceförvaltning. Även Hässleholms… Läs mer

Skolans prognos redan minus 29 miljoner

Skolbudgeten i Hässleholms kommun ser ut att gå kraftigt back även i år. Uppföljningen per den 31 mars visar en prognos på minus 29,1 miljoner kronor för barn- och utbildningsnämnden vid årets slut, trots 55 miljoner kronor extra i årets budget. Underskottet motsvarar dock ungefär vad tjänstemännen beräknade i höstas på grund av ökat elevantal,… Läs mer

Bättre kommunikation med polisen – men ingen omprioritering

Bättre kommunikation med polisen – men ingen omprioritering

Brevet från Hässleholms kommunledning till polisledningen ledde till ett möte som hölls på tisdagsmorgonen och där även kommunalråd från Osby och Östra Göinge var med. Alla parter uttryckte sig positivt efter mötet och talade om vikten av bättre kommunikation och förståelse mellan polis och kommuner. Framöver blir det fler möten med inte bara lokalpolisområdeschef och… Läs mer

Kommunfullmäktige gav ansvarsfrihet för 2017

Kommunfullmäktige gav ansvarsfrihet för 2017

Kommunfullmäktige godkände årsredovisningen för 2017 och gav alla förtroendevalda ansvarsfrihet. Att överskottet blev 59 miljoner kronor berodde dock främst på ett stort överskott inom finansverksamheten. Revisorn Thord Johansson betonade också allvaret i trenden att nettokostnaderna ökar snabbare än nettointäkterna. Folkets väl ansåg inte att ansvarsfrihet borde ges, men valde att inte delta i beslutet och… Läs mer

Krögare dömd för givande av muta

Krögare dömd för givande av muta

En restaurangägare som hyrde lokal av Hässleholms kommun ville överlåta rörelsen till en bekant, men den kommunala tjänstemannen tvekade eftersom informationen om den tilltänkta hyresgästen var knapphändig. Restaurangägaren lämnade då in en plastmapp med ett nytt förslag – tillsammans med 10 000 kronor i 500-kronorssedlar. Hässleholms tingsrätt har nu dömt restaurangägaren för givande av muta… Läs mer

Ingen ny bilbro över Vinne å

Det behövs ingen ny bilbro över Vinne å i Vinslöv eftersom mätningar visat att inga nya sättningar uppstått. Kommunfullmäktige beslöt därför att SD:s motion om en ny bro ska anses besvarad. En ny gång- och cykelbro ska istället byggas i anslutning till den befintliga bron. Vinslövsalliansen och Nätverksgruppen i Vinslöv påtalade under flera år problemen… Läs mer

Debatt

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com