Fortsatt oenighet om reningsverkets detaljplan

Fortsatt oenighet om reningsverkets detaljplan

Det är tveksamt om förslaget till detaljplan för reningsverket i Hässleholm går vidare när det imorgon, onsdag, åter står på miljö- och stadsbyggnadsnämndens dagordning. Frilagt har tidigare berättat att SD lovat rösta nej så länge planen möjliggör tvångsinlösen av bostäder. FV vill inte heller ha tvångsinlösen och nöjer sig inte med det uddlösa 1 000… Läs mer

Chef på parkavdelningen jobbade trots covidsymptom

Chef på parkavdelningen jobbade trots covidsymptom

En arbetsledare på Hässleholms kommuns parkavdelning gick till jobbet med symptom på covid-19 och en partner som väntade på provsvar. Så började det covidutbrott där mer än en tredjedel av medarbetarna blev sjuka, flera så allvarligt att de behövde intensivvård. Flera av de anställda som kontaktat Frilagt vill vara anonyma av rädsla för att utsättas… Läs mer

Larsson befarar Lex Björklunda

Larsson befarar Lex Björklunda

Om bostadsbebyggelsen på Björklundaområdet inte stoppas befarar lantbrukaren Lars Larsson på gården Annedal ett prejudikat som öppnar för andra kommuner att lämna oriktiga uppgifter om att det inte finns annan mark än jordbruksmark att exploatera. Han kallar det Lex Björklunda i sitt överklagande till mark- och miljööverdomstolen. Häromdagen körde han dessutom fast med traktorn på… Läs mer

Arn fick kämpa på het vikingamarknad

Arn fick kämpa på het vikingamarknad

Efter några intensiva veckor av förberedelser kunde Vittfarnas vikingamarknad vid Vätteryds gravfält öppna på lördagsförmiddagen, troligen som det första arrangemanget av det här slaget i Europa sedan pandemin bröt ut. Många barn ville på lördagen tävla i bågskytte mot skådespelaren Joakim Nätterqvist, känd från filmerna om tempelriddaren Arn, som var på plats med hela sin… Läs mer

Tredubblad kemikaliedosering för att rädda reningsverket

Tredubblad kemikaliedosering för att rädda reningsverket

De förhöjda fosforhalterna från Hässleholms reningsverk motverkas genom tredubbel dosering av kemikalier. Det framgår av Hässleholms vattens svar på miljökontorets frågor om driftstörningen. Miljökontoret hade många frågor om orsaken till problemen i det biologiska reningssteget som pågått sedan i januari och ledde till överskridande av månadsriktvärdet för totalfosfor under maj. Men Hässleholms vatten kan inte… Läs mer

Varnar för giftig växt vid badplatser

Den giftiga växten sprängört finns vid badplatserna i Bjärlången och Kallsjön. Hässleholms kommun varnar nu för andra gången via sin hemsida för växten som kan ge allvarlig förgiftning även vid små mängder, om man äter den. Däremot är det enligt Giftinformationscentralen inte farligt att bada där sprängörten växer, vilket var budskapet på kommunens första informationsskyltar.… Läs mer

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com