Fritidskonsulenter i omsorgen räddas

Omsorgens fritidskonsulenter får vara kvar. Omsorgsnämnden beslöt på tisdagen enhälligt att säga nej till tjänstemännens förslag att avveckla verksamheten. Serviceresorna till och från daglig verksamhet avvecklas däremot och tio tjänster på äldreboendena sparas in. Äldre i ordinärt boende ska få fryst mat, liksom boende på Skansenhemmet där köket läggs ner. Protesterna mot besparingen på fritidskonsulenterna… Läs mer

Höjt värde inför kommunstyrelsemöte

Höjt värde inför kommunstyrelsemöte

Fastigheten med de förfallna byggnaderna bakom Netto har hastigt omvärderats inför kommunstyrelsens möte imorgon och är nu värd nästan fyra miljoner kronor mer än i den värdering som kommunstyrelsens arbetsutskott inte fick se för två veckor sedan. De nya handlingarna där värdet är tio miljoner kronor skickades till kommunstyrelsens ledamöter vid halvsjutiden på tisdagskvällen. Förslaget… Läs mer

Revisorskritik och fiber i fullmäktige

Revisorskritik och fiber i fullmäktige

Den styrande minoriteten i Hässleholms kommunfullmäktige försökte tona ner revisorernas kritik i två ärenden, men röstades ner av oppositionen med en rösts övervikt. Det gällde kulturnämndens kontroll av bidrag till föreningar och ansvarsfrihet för IT-nämnd Skåne Nordost, som ingår i Hässleholms kommuns organisation och beslöt om sin budget för 2015 när nästan hela året gått.… Läs mer

Dramatiska strider på Möllerödsfältet

Dramatiska strider        på Möllerödsfältet

Det smattrar från gevären, doftar diesel från stridsvagnarna, och kanonen från amerikanska inbördeskrigets dagar sprutar eld. Möllerödsdagarna är ett dramatiskt skådespel där åskådarna får möta militärer från tider som flytt. Allra mest dramatiskt blir det när två enheter från andra världskrigets dagar drabbar samman. Tyskarna går till attack med både fotfolk, motorcyklar och en stridsvagn.… Läs mer

Miljökontoret tror inte avlopp påverkat brunn

Miljökontoret tror inte avlopp påverkat brunn

Miljökontoret anser inte att det kan vara avloppsvatten som förorenat brunnen hos en barnfamilj i Sjörröd. – Med det underlag vi har idag kan vi inte se en sådan koppling, säger miljöinspektör Patrik Kühn som snarare tror att det rör sig om en lokal förorening, exempelvis ett mindre djur som ramlat ner och dött, fågelträck… Läs mer

Fullmäktige beslöt om tillgänglighet

Kommunfullmäktige beslöt på måndagskvällen att anta strategidokumentet Tillgänglighet och delaktighet för alla som ska ersätta kommunens handikappolitiska program. Alla var positiva till dokumentets budskap. John Bruun (L) påpekade att dokumentet hänvisar till FN-konventioner där rätten till kultur och fritid på lika villkor finns uttalad. – Då har vi alltså löst det problemet, apropå debatten den… Läs mer

Perspektiv

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com