Har avlopp eller fåglar förorenat Björkviken?

Har avlopp eller fåglar förorenat Björkviken?

Enterokockerna som gör badvattnet vid Björkviken otjänligt gör sällan människor sjuka. Däremot indikerar de att vattnet kan vara påverkat av avföring från människor eller djur som i sin tur kan innehålla andra bakterier och även virus och parasiter. Om bakterierna den här gången kommer från avlopp kan det inte vara från enskilda avloppsanläggningar eftersom det… Läs mer

Hundratals döda musslor vid Finjasjön

Hundratals döda musslor vid Finjasjön

Hundratals musslor har dött vid Finjasjöns södra strand, på östra delen av Guldkusten. Enligt Ted von Proschwitz, förste museiintendent och doktor i evetebratzoologi vid Göteborgs naturhistoriska museum, är en möjlig orsak till massdöden akut syrebrist i vattnet på grund av läckage av näringsämnen, kanske i kombination med hög vattentemperatur och även algblomning. Musslorna tål annars… Läs mer

Ronny Larsson skriver till KU om demokratin

Ronny Larsson i Kvistalånga har skrivit ett öppet brev till Konstitutionsutskottet angående turerna på Riksrevisionen där en riksrevisor anställt 18 före detta kollegor från finansdepartementet, helt i strid mot reglementet, och en annan riksrevisor hjälpte Skånes landshövding Margareta Pålsson att komma undan en kollegas kritik mot det generösa avgångsvederlaget till länsöverdirektören. Larsson anser att alla… Läs mer

Bakterier gör vattnet otjänligt i Björkviken

Bakterier gör vattnet otjänligt i Björkviken

Vattnet vid Björkvikens badplats är nu otjänligt på grund av bakterier. Höga halter av enterokocker, som kan komma från avloppsutsläpp, uppmättes vid kommunens provtagning för en vecka sedan. Svaret kom först igår och idag togs ett omprov.   Kommunen informerade idag kortfattat på sin Facebooksida och uppdaterade den tidigare notisen om algblomningen på hemsidan. En… Läs mer

Orenat avlopp släpps ut när det regnar

Orenat avlopp släpps ut när det regnar

Reningsverket i Hässleholm släpper ut orenat avloppsvatten i sitt så kallade bräddmagasin som saknar botten – men kallar det inte bräddning och rapporterar därför inte heller till miljökontoret. – Om det kommer mycket regn klarar vi tillfälligt inte kapaciteten. För att inte få en bräddning låter vi en del rinna ut i bräddmagasinet. Det är… Läs mer

Flygande drakar på Hovdala slott

Hovdala slott i samarbete med Linagården håller nu en öppen drakverkstad och -flygning, dit alla är välkomna för att testa sina kreationer eller titta på. Varje dag sedan igår och till och med på fredag, den 29 juli, finns drakverkstaden, där man kan få hjälp att bygga sin egen flygande drake klockan 11-14. Byggarna behöver… Läs mer

Perspektiv

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com