Kommunfullmäktige gav ansvarsfrihet för 2017

Kommunfullmäktige gav ansvarsfrihet för 2017

Kommunfullmäktige godkände årsredovisningen för 2017 och gav alla förtroendevalda ansvarsfrihet. Att överskottet blev 59 miljoner kronor berodde dock främst på ett stort överskott inom finansverksamheten. Revisorn Thord Johansson betonade också allvaret i trenden att nettokostnaderna ökar snabbare än nettointäkterna. Folkets väl ansåg inte att ansvarsfrihet borde ges, men valde att inte delta i beslutet och… Läs mer

Krögare dömd för givande av muta

Krögare dömd för givande av muta

En restaurangägare som hyrde lokal av Hässleholms kommun ville överlåta rörelsen till en bekant, men den kommunala tjänstemannen tvekade eftersom informationen om den tilltänkta hyresgästen var knapphändig. Restaurangägaren lämnade då in en plastmapp med ett nytt förslag – tillsammans med 10 000 kronor i 500-kronorssedlar. Hässleholms tingsrätt har nu dömt restaurangägaren för givande av muta… Läs mer

Om sju veckor meddelar tingsrätten om banken orsakade Transportledets konkurs

Om sju veckor meddelar tingsrätten om banken orsakade Transportledets konkurs

Transportledet i Hässleholm, ett av landets största åkerier med 280 anställda, stämde Sparbanken 1826 för att ha orsakat konkursen i maj 2013 genom att ogrundat säga upp checkräkningskrediten med omedelbar verkan och spärra kontot. Dagen därpå lämnade bolaget in en konkursansökan eftersom det inte fanns tid att vidta andra åtgärder, exempelvis skaffa kapitaltillskott, begära anstånd… Läs mer

Tunnelbanevakten Jeanette Höglund stöttar unga tjejer och hemlösa i Hässleholm

Jeanette Höglund, känd från Tunnelbanan i Kanal 5, kommer till Hässleholm i helgen. Genom sitt arbete träffar hon många unga tjejer som riskerar att bli utsatta för sexuella övergrepp och även hemlösa. Hon har startat organisationen Vid din sida för äldre hemlösa i Stockholm. Jeanette Höglund håller fyra föreläsningar i NBV: s lokal Globen på… Läs mer

Debatt

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com