Många giftiga ämnen i Finjasjöfisk – flera saknar gränsvärden

Många giftiga ämnen i Finjasjöfisk – flera saknar gränsvärden

Många giftiga ämnen har uppmätts i fisk från Finjasjön, enligt den nu offentliggjorda rapporten om undersökningen som länsstyrelsen bidragit med extra pengar till. Alla utom PFAS håller sig under gränsvärdena, men flera ämnen saknar gränsvärden för fisk. Rapportförfattarna på det lokala analysföretaget Regito tonar ner riskerna med PFAS, men skriver att det vore önskvärt med… Läs mer

Ja till endurokörning på Hovdala i minst två år till

Ja till endurokörning på Hovdala i minst två år till

Endurobanan får vara kvar på Hovdala på dispens i minst två år till, trots länsstyrelsens tydliga nej. Under tiden ska minst fyra förslag på framtida lokalisering tas fram. Ett av dessa blir Hovdala, hoppas miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M). Nämnden beslöt enhälligt att säga ja till både Kenny Hanssons ordförandeförslag om att återuppta… Läs mer

Trots länsstyrelsens nej – politiker kan ge enduroklubben dispens på Hovdala

Trots länsstyrelsens nej – politiker kan ge enduroklubben dispens på Hovdala

Trots att länsstyrelsen avstyrkt fortsatt dispens för FMCK:s endurobana på Hovdala kan politikerna i miljö- och stadsbyggnadsnämnden säga ja imorgon. Ordföranden Kenny Hansson(M) vill att försöken att hitta annan lokalisering återupptas och att klubben under tiden får sin sökta dispens på ytterligare två år. Men han säger också att det på sikt inte går att… Läs mer

Giftig PFAS i fisk från Finjasjön

Giftig PFAS i fisk från Finjasjön

Det giftiga ämnet PFAS, som bland annat kan komma från militära brandövningar, finns i Finjasjöfisk. Analyser på gös, braxen och mört visar värden både över och under gränsvärdet för PFAS. Styrelsen för Finjasjöns fiskevårdsförening har fått ta del av provresultaten. Ordföranden Mats Bengtsson är oroad, men vill inte dra för snabba slutsatser om hur lämpligt… Läs mer

Ny fladdermusart på Hovdala

En ny fladdermusart har hittats på Hovdalaområdet. Det berättade Hässleholms kommun på sin hemsida på torsdagen. Den lilla nymffladdermusen, rödlistad och klassad som akut hotad, registrerades med ultraljudsdetektor vid Hovdalaån, nära slottet. Därmed finns totalt 18 av Sveriges 19 fladdermusarter dokumenterade i området. – Helt otroligt, säger kommunekolog Lars-Erik Williams som tror att Hovdalaområdet nu… Läs mer

Krönika

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com