Korrespondens mellan lantmäteriet och kommunala tjänstemän JO-anmäld

Korrespondens mellan lantmäteriet och kommunala tjänstemän JO-anmäld

Korrespondensen mellan lantmäteriet och kommunens exploateringsavdelning om att ta bort hela den gamla vägen vid Sjörröds gård är nu JO-anmäld. Arkitekten Kristoffer Dudzik ber JO granska mejlväxlingen som han fick kännedom om genom Frilagts tidigare artikel. Han är en av de fastighetsägare som har sin enda utfart via vägen s:24. – Korrespondens pågår i det… Läs mer

Rättegång i sex dagar om kommunens fiber

Rättegång i sex dagar om kommunens fiber

På tisdag inleder patent- och marknadsdomstolen i Stockholm förhandlingen om Hässleholms kommuns vägran att låta privata företag gräva ner fiber på kommunal mark. Konkurrensverket hävdar att konkurrensen därmed begränsas i strid med lagstiftningen och vill att domstolen vid vite om 25 miljoner kronor förbjuder kommunen att fortsätta neka upplåtelse av mark till företag som vill… Läs mer

Paus för fibergrävning Ny upphandling försenad

Paus för fibergrävning Ny upphandling försenad

Arbetet med att gräva ner fiberkabel i Vinslöv, Hästveda och Vittsjö står stilla sedan en tid eftersom kommunens nya upphandling av entreprenörer är försenad. – Det är klart olyckligt att man måste pausa. Hela projektet är redan fördröjt, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M), även ordförande i den politiska styrgruppen för fiberprojektet, som inte fått… Läs mer

Sprängningar på skola kan ha skett under ”allvarlig psykisk störning”

Sprängningar på skola kan ha skett under ”allvarlig psykisk störning”

Den 21-årige man som sitter häktad för två sprängningar på Hässleholms tekniska skola den 20 december kan ha lidit av en allvarlig psykisk störning vid tillfället. Det visar resultatet från en paragraf 7-undersökning, så kallad liten sinnesundersökning. Bedömningen är därför att 21-åringen, om det blir en fällande dom, bör genomgå en större rättspsykiatrisk undersökning innan… Läs mer

Föreläggande om provtagning i dagvatten Avloppsutsläpp kan ge sjukdomar och algtillväxt

Föreläggande om provtagning i dagvatten Avloppsutsläpp kan ge sjukdomar och algtillväxt

Hässleholms vatten måste senast den 25 januari ta fram en provtagningsplan för att undersöka bräddning av avloppsvatten till dagvattendammarna vid reningsverket i Hässleholm. – Avloppsvatten innehåller bland annat virus och bakterier som kan ge upphov till sjukdomar hos människor och djur som kommer i kontakt med ett vatten som förorenats, skriver miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i… Läs mer

Rättegång om terrorbrott i Köpenhamn inledd

På tisdagen inleddes rättegången mot Moyed al-Zoebi, den tidigare Vittsjöbon som misstänks för att ha planerat ett terrordåd i Köpenhamn tillsammans med två andra personer. I Köpenhamns byret spelade åklagaren upp en video där al-Zoebi håller ett långt tal om muslimers plikt med mera medan han går omkring på en parkeringsplats med ryggsäck. Det skriver… Läs mer

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com