Covidenheten fullt bemannad först om två veckor

Covidenheten fullt bemannad först om två veckor

Covidenheten på Högalid i Hässleholm kan klara full beläggning först om två veckor, då all personal är på plats. — Från nästa vecka, eventuellt på fredag, har vi möjlighet att öppna vid behov för ett fåtal brukare, säger Monica Nilsson, enhetschef på covidenheten. Det är inte aktuellt att flytta den vårdtagare som konstaterats smittad av… Läs mer

Mystisk hinna på sjön igen – ska nu undersökas

Mystisk hinna på sjön igen – ska nu undersökas

Den gelatinliknande hinnan på Finjasjöns yta var åter synlig på fredagskvällen. Nu ska vattnet undersökas. Kommunens miljökontor har gett konsultföretaget Regito i uppdrag att mikroskopera vatten som Linus Jepsson denna gång hann samla upp i en provflaska. Frilagt har tidigare berättat om det märkliga ytskiktet som ett par dagar under vecka 24 sträckte sig minst… Läs mer

Covid-19 på Solgården i Hästveda

Personal på äldreboendet Solgården i Hästveda har sannolikt smittat vårdtagare med covid-19. Två i personalen konstaterades smittade i fredags och en vårdtagare idag. Barriärvård med full skyddsutrustning och isolering på rummen har införts på hela boendet. Samtliga boende och anställda har testats och svar väntas imorgon eller på måndag. Barriärvården startade i lördags. De flesta… Läs mer

Överklagande stoppar FMCK på Hässleholm Nord

Överklagande stoppar FMCK på Hässleholm Nord

Planerna på en endurobana utanför Stoby stoppas, åtminstone tillfälligt. Politikerna hade gett klartecken, men en familj i närområdet har överklagat beslutet. Ärendet ligger nu på länsstyrelsens bord. Den 20 juli var annars tanken att FMCK skulle kunna sätta igång med att iordningställa en bana på Hässleholm Nord. FMCK:s ordförande Stefan Eriksson är orolig för framtiden… Läs mer

Miljökontorets rutin följdes inte vid larm om hinna på sjön

Miljökontorets rutin följdes inte vid larm om hinna på sjön

Kommunens miljökontor agerade inte enligt sin egen rutin vid anmälan om en märklig gelatinliknande hinna på Finjasjöns yta, något som kan ha orsakats av ett utsläpp från reningsverket. – Normalt brukar vi skicka klagomål till dem som kan vara ansvariga så att de får reda på det, säger Carina Westerlund, vikarierande miljöchef. Hon har ingen… Läs mer

Bara två nya smittade förra veckan

Antalet bekräftat smittade av covid-19 ökar inte så snabbt i Hässleholm längre. Bara två personer bosatta i kommunen bekräftades smittade under förra veckan, enligt Region Skånes lägesbild som presenterades på tisdagen. I hela Skåne konstaterades 40 nya fall. Räknat per 100 000 invånare hade Hässleholm tre nya fall. Eslöv hade nu flest med 32. Efter… Läs mer

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com