Grundvattnet kraftigt förorenat vid Godsmagasinet

Grundvattnet kraftigt förorenat vid Godsmagasinet

Höga halter av oljeföroreningar i grundvattnet upptäcktes intill det nedbrunna Godsmagasinet vid Götagatan i Hässleholm när kommunen schaktade för att bygga parkeringsplats där i höstas. Nu ska utbredningen av föroreningarna utredas innan de saneras. Viss risk för närboende kan finnas. Kommunen får stå för kostnaderna eftersom föroreningarna inte hittades före det omstridda köpet av fastigheten… Läs mer

Bristande beredskap mot smittspridning

Bristande beredskap mot smittspridning

Hässleholms kommuns hade inte tillräcklig beredskap för att hantera smittspridning av covid-19 inom äldreomsorgen och verksamheten för personer med funktionshinder. Det bedömer kommunens förtroendevalda revisorer efter en extern revisionsgranskning. Åtgärder krävs nu och omsorgsnämnden ska lämna ett skriftligt svar senast den 11 juni. Granskningen grundas på intervjuer och dokumentstudier under hösten 2020 och gäller både… Läs mer

Formellt beslut att bevara Furutorp

Formellt beslut att bevara Furutorp

Nästan ett halvår efter sitt löfte har Hässleholms kommun formellt beslutat att bevara 1800-talstorpet Furutorp som bostad. Fastigheten undantas från detaljplanen över Björklundaområdet. Därmed bifaller kommunen fastighetsägarens överklagande i mark- och miljödomstolen, men motsätter sig övriga överklaganden. Ett nytt yttrande med “i vederbörlig ordning fattat beslut” skickas nu till domstolen. Frilagt uppmärksammade i oktober 2020… Läs mer

Kommunen säger nej till höghastighetståg – Yttrande byttes ut

Kommunen säger nej till höghastighetståg – Yttrande byttes ut

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) skrev ett eget yttrande om snabbtågen och avfärdade det som ett 20-tal tjänstemän och en konsult lagt många timmar på att ta fram. En oenig kommunstyrelse klubbade hans ordförandeförslag som innebär att kommunen säger nej till nya stambanor för höghastighetståg. S ville anta tjänstemännens förslag och protesterade i en reservation… Läs mer

Hittade ingen utterlya vid Finjasjön

Hittade ingen utterlya vid Finjasjön

Uttrarna har ingen lya i området mellan Hovdalavägen och Finjasjön. Det rapporterar Agne Andersson, tidigare kommunekolog i Osby, som gjort inventeringen på Hässleholms vattens uppdrag. Länsstyrelsen antog att det skulle behövas dykare för att undersöka de täta snärjena vid Maglekärrsbäcken, men han säger att han kunnat ta sig fram med stövlar. Han drar nu slutsatsen… Läs mer

Fullmäktiges ordförande ber om ursäkt

Kommunfullmäktiges ordförande Douglas Roth (M) ber om ursäkt “för förolämpningen av kommunfullmäktiges största partigrupp och dess ledamöter”, det vill säga Sverigedemokraterna. Ursäkten framförs i ett mejl till en medborgare som krävt svar om hur Roth utan att ingripa kunde tillåta sin partikamrat Kenny Hansson kalla SD:s ledamöter för nationalsocialister vid fullmäktiges sammanträde den 29 mars.… Läs mer

Krönika

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com