Företagare vädjar för industriteknikprogram Nyrenoverade maskiner på plats

Företagare vädjar för industriteknikprogram Nyrenoverade maskiner på plats

Företrädare för åtta företag vädjar nu i en skrivelse till Hässleholms kommun om att fortsätta satsa på gymnasieskolans industriteknikprogram. – Jag tycker att det skulle vara en katastrof om det läggs ner, säger Jonas Fischer, vd på Automationsteknik som ser ett stort behov av arbetskraft med den utbildning som programmet ger. Han är förvånad över… Läs mer

Jaktskyttebanans restriktioner upphävda

Miljönämndens tidigare begränsningar av skjuttider och bullernivåer på jaktskyttebanan i Röinge upphävs. Det blev resultatet av de något dramatiska vändningarna i frågan på onsdagens sammanträde i miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Den infekterade frågan har orsakat strid under många år. Sedan 2010 har 31 närboende lämnat in klagomål på bullernivåerna. Flera bullerutredningar har gjorts och miljönämnden beslöt… Läs mer

Stora arealer skog ska avverkas på Hovdala och Mölleröd

Stora arealer skog ska avverkas på Hovdala och Mölleröd

Cirka 325 hektar skog på Hovdala och Mölleröd ska snart ha röjts, gallrats eller slutavverkats. Det är betydligt mer än en vanlig säsong. Markägaren, det kommunala bolaget Hibab, har budgeterat tre miljoner kronor i intäkter från skogen i år. Det kan jämföras med cirka 1,8 miljoner de senaste åren. – Vi ligger lite back, säger… Läs mer

Ny byggnivå vid Finjasjön tas upp igen – men pausat bygglov ska beslutas efter gamla regler

En fastighetsägare vid Finjasjöns östra strand fick besked om att kommunen inte skulle besluta om bygglov för en tillbyggnad förrän detaljplanen ändrats. Enligt ändringsförslaget krävs översvämningssäker nivå på färdigt golv även i tillbyggnader, vilket i det aktuella fallet skulle innebära cirka 85 centimeters höjdskillnad. Kommunen får dock inte pausa beslutet i mer än två år,… Läs mer

Stefan Larsson slutar som fastighetschef

Stefan Larsson slutar som fastighetschef

Stefan Larsson lämnar sin tjänst som fastighetschef i Hässleholms kommun den 1 april. – Tjänsten har visat sig vara svår att kombinera med uppdraget som förtroendevald, skriver kommunen i ett pressmeddelande. Stefan Larsson har ett års betald uppsägningstid och får dessutom ett avgångsvederlag på ett år, sammanlagt 1,5 miljon kronor. Vid årsskiftet slogs kultur- och… Läs mer

Miljöchefen får inte besluta om endurobanan

Miljöchef Sven-Inge Svensson får inte besluta om en ny ansökan om dispens för endurobanan på Hovdala. Det ska istället miljö- och stadsbyggnadsnämnden göra. Enduroklubben FMCK har dispens för banan på Hovdala, som aldrig haft något tillstånd, fram till den 30 juni i år. Förra sommaren avslog Sven-Inge Svensson på delegation från miljönämnden en ansökan om… Läs mer

Krönika

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com