Kommunala bolag föredrar skattehöjningar

INSÄNDARE. De tre kommunala bolagen i Hässleholm – främst Miljö, föredrar att leva på skattehöjningar och ökade avgifter. Hässlehem är kanske det bolag som har lite annorlunda framtoning – kan påverka hyresnivån i kommunen, i bästa fall. Överhuvud taget är nuvarande utredningsförslag om koncernbildning på kommunnivå att föredra, då skatteökning har störst inverkan på de allmänna avgifter som alla – på bekostnad av skola, vård och omsorg – får betala. Alla betalar inte proportionellt lika till skatteökningarna. Inom Miljö och vatten – liksom inom alla el.-avgifter luggar man hela tiden kommunen på skattemedel, eftersom detta ingår i deras budgetar, inte hela kommunens. Ökad koncernbildning gör att kommunen i sin helhet kan företräda medlemmarnas ekonomi på ett bättre sätt. Oreflekterade skattehöjningar, kommunala sådana, tenderar att främja särintressen av olika slag.

Tore Almer

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com