Debatt

Välkommen att skicka insändare till Frilagt! • Insändarredaktör är Gert Jacobsson • Använd mejladress debatt@frilagt.se

Rätt och fel om pensionerna?

INSÄNDARE. I debatten kring pensionerna hävdar många att pensionssystemet inte behöver några större reformer samt att dess grundprinciper är sunda och stabila. Vi vill hävda motsatsen. Följa löneutvecklingen När pensionsutredningen presenterades under början av nittiotalet var den viktigaste grundprincipen att pensionerna skulle utvecklas i samma takt som lönerna. Sedan införandet av systemet har pensionerna ökat… Läs mer

Ett märkligt projekt

INSÄNDARE. Så går då Sverigeförhandlingen i sin slutspurt om HSR-tågen. Träffarna avlöser varandra in i det sista. Nu senast i Malmö den 7 december samlades politiker, tjänstemän samt några andra intresserade av projektet. Ca ett 75-tal deltagare var närvarande för att ta del av de flesta redan kända fakta. Ett peptalkmöte med andra ord. Det… Läs mer

Kapitalismen och välfärden

INSÄNDARE. Debatten om ”vinsttak i välfärden” rasar vidare med oförminskad styrka. Från den gamla borttynande alliansens politiska företrädare påstås att förbjuda vinster är lika makabert som tro att man kan förbjuda förluster i privata företag. Detta allmänt hållna påstående kan förvisso många av oss instämma i. Frågan är dock något mer komplex än så. En… Läs mer

En budget som skulle göra skillnad

INSÄNDARE. Budgetförhandlingarna i Fullmäktige är avslutade och julfriden börjar så smått sänka sig över staden. Det unika med årets förhandling är att Sverigedemokraternas förslag blev Kommunstyrelsens huvudförslag och övriga partier hade att förhålla sig till detta.Vårt förslag var det mest slagkraftiga och innehåller många delar som vi ville dela med oss av. Fiberprojektet borde avslutas… Läs mer

Arroganta förlorare

INSÄNDARE. Inför förra måndagens budgetdebatt i kommunfullmäktige beskrev Norra Skåne olika budgetalternativ: de rödgrönas, restalliansens och SD:s. Ett alternativ hoppade man dock över i sina redogörelser för de alternativ som kommunfullmäktige hade att ta ställning till och som utgjorde beslutsunderlag, nämligen Folkets Väls budget. I lördagens ledare 25/11 skrev Yngve Sunesson (YS) dessutom att inget… Läs mer

Politiken måste ställa grupp mot grupp

INSÄNDARE. Att vara kommunpolitiker innebär att ta ansvar inom flera områden, så som att se till att lagstiftningar följs, att besluta om skattesats och fördela resurser som till stor del består av skattepengar från kommunens invånare. Att fördela skattepengar, att lägga budget innebär att vissa grupper kommer att gynnas framför andra. Även om kommunpolitiker måste… Läs mer

Ägandet, jaget och det äkta samtalet

INSÄNDARE. Låt oss för ett ögonblick ägna oss åt ägandet som idag tycks spela så stor roll i våra liv. Vi tycks ha hemfallit åt illusionen att det finns en äkta styrka i ägandet som sådant. Detta vare sig det avser materiell egendom eller själsliga företeelser som känslor eller tankar. Låt oss göra oss av… Läs mer

Det gränsar till rasism

INSÄNDARE. När jag läser om Per Palmgrens kategoriska uttalande från senaste fullmäktigemötet, att han aldrig kommer att medverka till utlåning av burkini, kan man undra om det inte gränsar till rasism. Han har inte behövt medverka med skattebetalarnas pengar för inköpet, det har en välgörenhetsorganisation stått för. Möjligen kan det uppstå en ”administrativ” kostnad med… Läs mer

Tomten betalar inte tomten

INSÄNDARE. Ärendet med det tilltänkta köpet av fastigheten Hässleholm 88:30 bakom Netto behandlades i kommunfullmäktige måndagen den 12 juni 2017. Detta ärende och dess fortsatta utveckling har förtjänstfullt uppmärksammats av våra lokaltidningar och har fått berättigad uppmärksamhet som synes nu också av undertecknad. Prisförhandlingar med säljaren, i vilka tjänstemän deltagit, ledde till ett pris på… Läs mer

Medborgerlig samling vill ta ansvar

INSÄNDARE. Politik betyder statskonst och ordet beskriver processen att ta och utöva makt i offentliga sammanhang. Det vill säga vilken taktik som ett parti använder för att fatta beslut som rör de offentliga angelägenheterna, hur makt och resurser ska fördelas. Politikens fokus ska därför inte bara diskuteras utifrån vem som tar besluten, utan av och… Läs mer

Debattsidan har några regler:

• Skriv kort så får du fler läsare och troligen snabbare publicering! För en bättre variation och läsvänlighet har Frilagt två typer av insändare, längre och kortare. De korta har en maxgräns på 1000 tecken, för de längre rekommenderas cirka 3000 tecken.

• Underteckna med namn. Om du har politiska uppdrag och skriver om något som berör det ska även partibeteckning och uppdrag anges.

Inga kommersiella budskap publiceras.

• Håll en god ton med respekt för meningsmotståndare och utan kränkande tillmälen. Inga texter som uttrycker rasism, diskriminerar någon eller på annat sätt strider mot lagen eller de pressetiska reglerna publiceras.

• Skvaller eller uppenbara osanningar publiceras inte.

Använd inte svordomar, könsord eller liknande.

• Det finns ingen absolut rätt att få in en insändare, även om den följer reglerna. Redaktionen avgör vad som publiceras. Aktuella ämnen och svar på tidigare insändare prioriteras vanligtvis.

• Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera och korta i texter.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com