Debatt

Välkommen att skicka insändare till Frilagt! • Insändarredaktör är Gert Jacobsson • Använd mejladress debatt@frilagt.se

Odemokratiskt och ovetenskapligt i klimatfrågan

INSÄNDARE. I ett inlägg 17 juli ondgör sig Lars Nord över att man i Norra Skåne kallat de som larmar om jordens undergång på grund av klimatförändringar för just klimatalarmister och dessutom ”miljöstollar”. Trovärdigheten för insändaren går förlorad, menar Nord. Då måste han glömt hur han inleder sin insändare: meningsmotståndarna kallas onyanserat för ”klimatförnekare”. I… Läs mer

Uttalande om sparkrav inom kultur- och fritidssektorn

INSÄNDARE. Den 10 juni fastställdes budgeten för Kultur- och fritidsförvaltningen. Besparingskravet för förvaltningen är 9,5 miljoner kronor. Just nu pågår en process där förvaltningen arbetar fram förslag samt konsekvensanalyser av de olika förslagen. Detta arbete är pågående och viktigt för att politikerna i nämnden ska kunna fatta väl grundade beslut. Sålunda är alla de besparingsförslag… Läs mer

Är klimatförnekarna skadliga?

INSÄNDARE. Då jag tagit del av två klimatförnekande inlägg i Norra Skåne av dels chefredaktören Lars J Erikssons kolumn den 6/6 och Lennart Johanssons insändare den 2/6, känner jag mig manad att göra vissa reflexioner.  LJE gör redan i rubriken klart att han inte ”känner varken bilskam eller matskam”. Den enda skam han känner, är… Läs mer

SVT, etablissemanget och Almedalen

INSÄNDARE. Sveriges Television har i allt snabbare takt förvandlats till ett matriarkat och en tummelplats för minoritetsgrupper. Det finns anledning för oss tittare, gräsrötter och finansiärer av bolagets verksamhet att ifrågasätta denna. SVT vill gärna framstå som framåtsträvande och agerar på ett utstuderat sofistikerat sätt drivande sin egen ”politiskt korrekta” och oantastbara agenda. Via skattsedeln… Läs mer

Skolforskning förr och nu

INSÄNDARE. Krigsslutet efter andra världskriget innebar att den ökade nativiteten förutsatte två problem att lösa: utbildningsfrågan och den sociala problematiken. 1945 hängde dessa frågor nära samman och gav upphov till ett nytt sammanslaget organisationssystem. Skolforskaren Gunnar Richardson påvisar redan i avhandlingen Svensk skolpolitik 1940 – 1945 (Liber tryck 1978) hur dessa frågor vägdes samman och… Läs mer

SD:s störande tiggare?

INSÄNDARE. Ett gäng Sverigedemokrater skriver i Norra Skåne och vill ge sken av att det finns ”Många anledningar till att SD är största partiet”, (i Hässleholm, min anmärkning). Den politiske redaktören, Yngve Sunesson, framhåller att det är till stor del symbolpolitik som sysselsätter SD:s politiker. Jag kan instämma i detta. Tyvärr är det alltför många… Läs mer

Besparingarna på Socialförvaltningen i Hässleholm 2020

INSÄNDARE. Jag och vi är oroliga över besparingarna på nästan 11 miljoner som är lagda på Socialförvaltningen för 2020. Vi har redan i dag ett underskott i budget för 2019 på socialförvaltningen. Socialnämnden har kommunens yttersta ansvar när det gäller kommuninvånarna och de som vistas i vår kommun. Om du eller jag hamnar i en… Läs mer

Skatt, förbud och skam

INSÄNDARE. Vår politiska elit, med Miljöpartiet i spetsen, ägnar mycket tid till att förbjuda eller beskatta företeelser i vår vardag. Textilskatt är tydligen den senaste innovationen på skatteområdet. Klimatpåverkan anges som orsak. Så man köper osubventionerad elcykel, åker kollektivt, tänker över vad man köper, bor energieffektivt med mera. Men det är inte tillräckligt tydligen. Man… Läs mer

Vad händer med välfärden?

INSÄNDARE. Innan midsommar la Sverigedemokraterna liksom övriga partier sina budgetförslag i Hässleholms fullmäktige och efter debatt vann alliansens förslag gehör. I socialnämnden ger detta avtryck i form av ett hårt sparpaket som kommer bli kännbart i verksamheten. För socialförvaltningens del är mycket reglerat i rikspolitik och lag. Det finns dock en del utrymme att markera… Läs mer

Hur mycket kaos ska vi ha på Järnvägsgatan?

INSÄNDARE. Efter att ha deltagit i dialogen på torget om vilket centrum vi ska ha, dominerade frågorna kring Järnvägsgatan och huruvida parkeringsplatserna är i tillräckligt antal i anslutning till de centrala delarna och stationen i synnerhet. Norra Skåne hade gjort en inventering och redovisat detta både i tidningen och uppförstorad på läsarkaféet på torget.  Det… Läs mer

Studieförbunden – en del av Hässleholms sociala infrastruktur

INSÄNDARE. Vad gör studieförbunden i Hässleholm? Jo, de arrangerar och samordnar en stor mängd fri och frivillig, demokratisk och jämställd studieverksamhet samt massor av kulturarrangemang för nästan alla åldrar. En verksamhet som tillför kommunen mer resurser än de kostar. Kommunens kostnad: cirka/drygt 40 kronor per genomförd studietimme. Staten bidrar med cirka/nästan 100 kronor per studietimme.… Läs mer

Stoppa nedskärningarna i skolan i Hässleholm!

INSÄNDARE. Politiker som sparar på skolan kommer i historiens ljus inte att ses som framgångsrika. Men den sista tiden har rapporterna duggat tätt om kommuner som gör besparingar på skolan genom att t.ex. inte ge den tilldelning verksamheterna behöver. Detta trots att de politiska partierna i valrörelsen för mindre än ett halvår sedan skickade ut… Läs mer

Spara pengar i kommunen

INSÄNDARE. Det pratas mycket om att kommunen behöver gå igenom ett stålbad och spara pengar i budgeten. Då bl.a. skall BUN spara en massa pengar. Jag fick höra häromdagen att det finns 54 st kopiatorer bara på HTS!! Vad kostar inte dessa med bl.a. serviceavtal på alla? Behöver man så mycket papper till eleverna. De… Läs mer

Ungdomens Hus – bara tomma löften

Ungdomens hus (för barn och unga i åldern 13-20 år?) har diskuterats och utretts sedan 2007. Inför valet 2018 väcktes löftena naturligtvis till liv igen. Efter år av utredningar, till millionbelopp, har vi så fått ta del av resultatet. Det var i Frilagt (2019-05-29) vi kunde läsa att två gamla hus i Stadsparken kan byggas… Läs mer

Skribenten, ägandet, jaget och det äkta samtalet

Insändarskribenter spelar en viktig roll i våra tidningar. I våra lokaltidningar är insändarsidan i många fall den mest lästa. Nu är det naturligtvis så att varken undertecknad eller någon annan insändarskribent vet allt. Vi måste dock med med den begränsning vår egen erfarenhet utgör ständigt tillåtas fråga oss ”hur” och ”varför”.Problemet utgörs av att undertecknad… Läs mer

Debattsidan har några regler:

• Skriv kort så får du fler läsare och troligen snabbare publicering! För en bättre variation och läsvänlighet har Frilagt två typer av insändare, längre och kortare. De korta har en maxgräns på 1000 tecken, för de längre rekommenderas cirka 3000 tecken.

• Underteckna med namn. Om du har politiska uppdrag och skriver om något som berör det ska även partibeteckning och uppdrag anges.

Inga kommersiella budskap publiceras.

• Håll en god ton med respekt för meningsmotståndare och utan kränkande tillmälen. Inga texter som uttrycker rasism, diskriminerar någon eller på annat sätt strider mot lagen eller de pressetiska reglerna publiceras.

• Skvaller eller uppenbara osanningar publiceras inte.

Använd inte svordomar, könsord eller liknande.

• Det finns ingen absolut rätt att få in en insändare, även om den följer reglerna. Redaktionen avgör vad som publiceras. Aktuella ämnen och svar på tidigare insändare prioriteras vanligtvis.

• Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera och korta i texter.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com