Debatt

Välkommen att skicka insändare till Frilagt! • Insändarredaktör är Gert Jacobsson • Använd mejladress debatt@frilagt.se

Hur länge får tokerierna fortsätta?

INSÄNDARE. Än slank hon hit, och än slank hon dit, och än slank hon ner i diket. Jag tänker så klart på alla politiska turer med olika projekt. Listan kan göras lång med bl.a. ”Dryport”, Trädhus, En ny stadsdel på Hässleholmsgården, Arkitekttävling om stortorget, Fiberprojekt, Badhus, Björklunda m.m. Ett annat projekt, Ungdomens hus, har i… Läs mer

Klimatperspektiv ur ett större perspektiv

INSÄNDARE. Vi torde kunna vara överens om att verifierbara kända naturliga fenomen som exempelvis solens strålning eller aktiva vulkaner påverkar och har i hög grad påverkat jordens klimat. Över tid sett naturligtvis långt mer än någon mänsklig påverkan. En livlig debatt pågår där debattörerna hänvisar till och stöder sig på så kallade ”vetenskapliga modeller”. Med… Läs mer

Svar till Ernst Herslow om SVT och Klimatet

INSÄNDARE. Det är en ren och skär skandal! Här har vi en lokalpolitiker av ringa storlek som har mage att med ogrundade fakta och svamlerier påstå att SVT och SR inte ska få intervjua folk med, i hans tycke, obekväma åsikter! Och han har mage att påstå att SVT och dess ansvarige utgivare Charlotta Friborg… Läs mer

Undermåligt svar av SvT

INSÄNDARE. Den text statliga SvT lyckats prestera den 18/9 som svar på mitt inlägg om SvT:s felaktigheter beträffande klimatet är ett typexempel på den klassiska metod man tar till när sakargumenten saknas: skjut budbäraren! Charlotta Friborg (CF), ansvarig utgivare på statliga televisionen, hänvisar till min källa Swebbtv såsom varande en ”tummelplats för konspirationsteoretiker”. Om CF… Läs mer

Avståndet mellan styrande politiker och folket är gigantiskt

INSÄNDARE. Apropå regeringsförklaringen den 8 september 2020. Likt undertecknad var det förmodligen få gräsrötter som förmådde ta del av hela regeringsförklaringen och den efterföljande debatten. Lätt igenkännbara floskler upprepades på nytt på känt politikermaner. Nå, kunde något ljus skymtas i mörkret? Nja, allt är som bekant inte helt åt helsefyr. Nyanser som pekar åt andra… Läs mer

Felaktiga påståenden i den statliga tv-kanalen

INSÄNDARE. Återigen har den statsunderstödda regimtelevisionen beslagits med propaganda och rena lögner i klimatfrågan. Statstelevisionens så kallade ”globala klimatkorrespondent” Erika Bjerström påstår i ett Rapportinslag 25 augusti att vi fått alltmer extremväder, starkare stormar, mer skyfall, mer torka, fler bränder, katastrofala havsnivåhöjningar. Alla dessa hennes påståenden är felaktiga! Gå in på Swebbtv.se där man för… Läs mer

Är det inte alldeles för tyst kring Översiktsplanen?

INSÄNDARE. Vi vill veta vad du tycker! Den uppmaningen finns i samrådsförslaget till ”Översiktsplan för Hässleholms kommun” som finns på kommunens hemsida. Samrådsförslaget berör framförallt den majoritet av kommunens invånare (nästan 63 %) som bor i närorterna (stationsorterna och de stadsnära och landsbygdsnära byarna) och på landsbygden i Hässleholms kommun. Förslaget tar sikte mot år… Läs mer

Sjöar under förändring

INSÄNDARE. Runt omkring oss förändras ständigt det blå och gröna landskapet. Miljön under vattenytan är i många fall känslig. En sak som jag noterat är att sjöarna gradvis har blivit mer och mer näringsrika. Och detta gör mig både nyfiken och bekymrad.  Bland mina besök vid 1000-tals sjöar har jag noterat hur lite vi faktiskt… Läs mer

En badhusorganisation för hela kommunen

INSÄNDARE. Svar angående insändare om badhusorganisationen samt Sösdala simhall. Efter valet 2018 gjordes valet av den styrande minoriteten i kärnalliansen (M, KD och L) att stänga ner Sösdala simhall. Detta gjordes genom att deras budget röstades igenom av alliansen. Sverigedemokraterna hade ej med en nedläggning av Sösdala simhall i sin budget men ofta när man… Läs mer

Tvångsåtgärder gagnar inte en tillgänglig kyrka

INSÄNDARE. Först ett tack till Staffan Andersson som i en insändare uppmärksammar centraliseringens följder för svenska kyrkan. Jag har även reflekterat över detta ämne och vill nu redovisa vad som kan hända ifall  centraliseringsprocessen får fortsätta. Öppenhet  och tillgänglighet är viktiga ord  när det gäller kyrkans verksamhet. För att kunna möta detta behov så finns… Läs mer

Visst kunde restalliansen sagt stopp till Björklunda

INSÄNDARE. Efter att ha läst artikeln i lördagens Norra Skåne känner jag mig manad att kommentera Lars Johnssons (LJ) uttalanden angående turerna kring byggande på Björklundaområdet. LJ påstår att det inte fanns möjlighet att stoppa markanvisningstävlingen eftersom sossar med anhang hade majoritet i tekniska nämnden. Så var det, men restalliansen innehade ordförandeposten! Som ordförande har… Läs mer

Vilka har viljan att göra upp om invandringspolitiken?

INSÄNDARE. Funderar på om Kristersson (M), Löfven (S) och Åkesson (SD) egentligen är intresserade av en bred överenskommelse kring migrationen. De tre stora partierna har hitintills inte visat att de har förmågan att få en kompromiss i mål. De tre partiledarna har nyligen hållit sina sommartal. Lyssnade lite extra den här gången. Blev det då… Läs mer

Så kan man ta död på kyrkan

INSÄNDARE. Förr i tiden var det prästerna som hade problemformuleringsprivilegiet i samhället. Allting sågs utifrån teologisk utgångspunkt och bestämdes utifrån detta. Prästernas roll har i dagens samhälle övertagits av ekonomerna. Det är de som sätter agendan för såväl debatt som beslut. Med ekonomerna som överstepräster är det de ekonomiska aspekterna som överordnas allting annat. Att… Läs mer

Varför inte ansa lite Centern?

INSÄNDARE. Det är med glädje vi tackar Centerpartiets svar och ytterligare förtydligande kring deras hållning. Vi unga Kristdemokrater är däremot fortfarande inte övertygade att Centerpartiets förespråkare väljer sina ord rätt. Vi är inte reaktionära, vi är framåtsträvande. Trädhusets kaféverksamhet har öppet ett fåtal av årets månader, detta resulterar i att syftet med att besöka trädhuset… Läs mer

Varför fortsätta på misstagens väg?

INSÄNDARE. Det kan man fråga sig när jag lyssnade på fullmäktigedebatten om ett nytt simhallsbad i Hässleholm. Misstagen är många, och jag ska bara nämna några: en köplada vid Pärlan, som skulle varit bostäder i stället, planerna på att bebygga surhålet på björklundaområdet, att exploatera grönområdet Paradiset. Nu börjar man ”baklänges” med att bestämma en… Läs mer

Debattsidan har några regler:

• Skriv kort så får du fler läsare och troligen snabbare publicering! För en bättre variation och läsvänlighet har Frilagt två typer av insändare, längre och kortare. De korta har en maxgräns på 1000 tecken, för de längre rekommenderas cirka 3000 tecken.

• Underteckna med namn. Om du har politiska uppdrag och skriver om något som berör det ska även partibeteckning och uppdrag anges.

Inga kommersiella budskap publiceras.

• Håll en god ton med respekt för meningsmotståndare och utan kränkande tillmälen. Inga texter som uttrycker rasism, diskriminerar någon eller på annat sätt strider mot lagen eller de pressetiska reglerna publiceras.

• Skvaller eller uppenbara osanningar publiceras inte.

Använd inte svordomar, könsord eller liknande.

• Det finns ingen absolut rätt att få in en insändare, även om den följer reglerna. Redaktionen avgör vad som publiceras. Aktuella ämnen och svar på tidigare insändare prioriteras vanligtvis.

• Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera och korta i texter.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com