Debatt

Välkommen att skicka insändare till Frilagt! • Insändarredaktör är Gert Jacobsson • Använd mejladress debatt@frilagt.se

Kommunal skattebefrielse ?

INSÄNDARE. En studie över Hässleholms kommun visar stora olikheter i förmågan att bära de sociala utgifterna. Man går tillbaka till den tid då respektive orter var utomordentligt självfinansierade vad gäller utbyggd folkskola, badinrättningar, socialt föreningsliv etcetera. I den uppkomna situationen uppstår naturligt frågan om dessa delar av kommunen skall ha kommunal skattebefrielse, i stället för… Läs mer

I huvudet på en Kulturskolelärare

INSÄNDARE. En allmän nedmontering av kulturen verkar vara på gång. Vart man ser i vårt land, minskar budgeten till kultur i allmänhet och Kulturskolor i synnerhet. Icke lagstadgade verksamheter är de som först får stryka på foten i bistra ekonomiska tider. Kulturskolan jämställs ofta med en fritidssyssla vilken som helst. Vill du simma, gå på… Läs mer

Ett obarmhärtigt beslut

INSÄNDARE. Omsorgsnämnden har av budgetskäl beslutat lägga ner pensionärsverksamheten som tidigare kallades Gula Villan. Det FUB vänder sig mot, är att det saknas en konsekvensanalys. Nedläggningen medför att det uppstår merkostnader i LSS-boendena. Detta gör att den tänkta inbesparingen av nedläggningen blir försumbar eller ingen inbesparing alls. Förnekar man att merkostnader uppstår bör man granska… Läs mer

Sedlar och mynt är lagliga betalmedel

INSÄNDARE. Enligt lag om Sveriges riksbank (1988:1385, Riksbankslagen) 5 kap. 1 § 2 st. är sedlar och mynt som ges ut av Sveriges riksbank (Riksbanken) lagliga betalningsmedel. I förarbetena förklaras att var och en är skyldig att ta emot sedlar och mynt som betalning. Se Prop. 1986/87:143 s. 64! Detta är såvitt kan förstås den… Läs mer

SD försöker blanda bort korten

INSÄNDARE. I sin iver att försöka hitta förklaringar till sitt märkliga agerande i kommunfullmäktige när skattesatsen för 2020 skulle antas blir Hanna Nilsson och Ulf Berggren från Sverigedemokraterna alltmer desperata. Med alla till buds stående medel ska korten blandas bort. Ett sätt är att hoppa på Centerpartiet med olika anklagelser. Vårt förslag hade inte tillräckligt… Läs mer

Dåliga förlorare

INSÄNDARE. Sverigedemokraternas agerande i fullmäktige när skattesatsen skulle sättas har sannerligen engagerat de rödgröna partierna. I både ord och skrift har epiteten levererats och bitterheten lyser igenom. Helt klart hade man hoppats på att restalliansens förslag till skattehöjning skulle röstas ner så att ett limbo uppstått i kommunen med kaos i nämnderna som följd. Att… Läs mer

Simhall i Hässleholm

INSÄNDARE. Håkan Månsson skriver i en insändare, i Norra Skåne den 21 november, att vi skall rusta upp de nuvarande simhallarna i kommunen och vänta med ett nybygge av simhall till 2030. Det första förslaget som presenterades för mig av tjänstemän från dåvarande fritidskontoret gjordes 1995. Då var det ombyggnad och utbyggnad av Qpoolen, som… Läs mer

Stå upp för era förslag!

INSÄNDARE. På måndagens möte med kommunfullmäktige skulle skattesatsen fastställas för 2020. Förslaget från de styrande var en höjning på 24 öre. Vi Socialdemokrater föreslog en höjning på 50 öre för att på så sätt kunna dra tillbaka besparingarna på att lägga ner bokbussen, ta bort stöden till studieförbunden, halvera pengarna till Mötesplats Ljungdala och minska… Läs mer

Skattehöjning för stabiliteten i kommunen

INSÄNDARE. Vid fullmäktiges sammanträde den 25 november ställdes Sverigedemokraternas förslag mot restalliansens skattehöjning i en ordning beslutad av ordföranden. Vi avstod från att rösta med resultatet att Hässleholm även fortsättningsvis styrs borgerligt och med restalliansens budgetar i nämnderna. Anledningen till att vi agerade i denna riktning är att vi är måna om att bevara stabiliteten… Läs mer

Ryggradslöst av SD

INSÄNDARE. På fullmäktige den 25 november var ett av ärendena den kommunala skattesatsen för 2020. Fyra olika alternativ till skattesats fanns att välja på efter förslag från de politiska partierna. Huvudförslaget från restalliansen (Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna) var en skattehöjning med 24 öre. Sverigedemokraternas kommunalråd Hanna Nilsson intog talarstolen och höll ett brandtal om hur… Läs mer

Hanöbuktens döda bottnar – en miljökatastrof som tystats ner

Hanöbuktens döda bottnar – en miljökatastrof som tystats ner

INSÄNDARE. Hanöbuktens och Östersjöns problem börjar inte i Östersjön utan uppströms i avrinningsområdena till Östersjön. Myndigheterna tillåter utsläpp till våra dricksvattensjöar och vattendrag som pågår dygnet runt, året runt. Effekten av detta blir tydligt vid utrinningen till bland annat Hanöbukten där cocktailen av gifter görs synlig med döda svavelvätetäckta bottnar, där metangas bubblar upp 24… Läs mer

Vad är ett tillräckligt elevunderlag i Ballingslöv?

INSÄNDARE. Stefan Larsson (M), Camilla Nordström (SD) och Joachim Fors (S) vet hur förslaget från föräldrar i Ballingslöv ser ut. Låt mellanstadiet vara kvar även om antalet elever, detta läsår ut, är lågt och låt pedagogerna på skolan bedriva undervisningen med de gruppindelningar de säger kan fungera! Om förslaget att flytta undervisningen, eventuellt tillfälligt, finns… Läs mer

När vardagen förändras

INSÄNDARE. Biblioteket i vår stad hemsöks av gäng och individer som i olika grad besvärar besökare och beter sig illa. Tanken med bibliotek är just att det ska vara en lugn ”oas” där utrymme och miljö skall vara anpassad för studier och läsning. För de minsta finns en separat avdelning där utrymme finns för mer… Läs mer

Hässleholms dynamiska arkiv

INSÄNDARE. Modern utbildning i dokumentation har ett stycke arkivhistoria i sig. Det moderna består i att kommunarkiven numera både går på breddden och i tiden, såväl framåt som bakåt. Det gör kommunen beredd såväl till förutseende som prognosframställare, som underlag för kommunala beslut. Sveriges kommuner kommer inte undan denna numera ödesdigra bundenhet till utveckling och… Läs mer

Falska rykten om SD och Ballingslövs skola

INSÄNDARE. Centerpartiet var en gång i tiden det parti som sade sig representera landsbygden och förde dess talan då resurser skulle fördelas. En stor del av landets lantbrukare stod bakom dem och var förvissade om att deras intressen tillvaratogs. Tiderna har dock förändrats och Centerpartiet likaså. Engagemanget för landsbygden är borta och har ersatts av… Läs mer

Debattsidan har några regler:

• Skriv kort så får du fler läsare och troligen snabbare publicering! För en bättre variation och läsvänlighet har Frilagt två typer av insändare, längre och kortare. De korta har en maxgräns på 1000 tecken, för de längre rekommenderas cirka 3000 tecken.

• Underteckna med namn. Om du har politiska uppdrag och skriver om något som berör det ska även partibeteckning och uppdrag anges.

Inga kommersiella budskap publiceras.

• Håll en god ton med respekt för meningsmotståndare och utan kränkande tillmälen. Inga texter som uttrycker rasism, diskriminerar någon eller på annat sätt strider mot lagen eller de pressetiska reglerna publiceras.

• Skvaller eller uppenbara osanningar publiceras inte.

Använd inte svordomar, könsord eller liknande.

• Det finns ingen absolut rätt att få in en insändare, även om den följer reglerna. Redaktionen avgör vad som publiceras. Aktuella ämnen och svar på tidigare insändare prioriteras vanligtvis.

• Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera och korta i texter.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com