Debatt

Välkommen att skicka insändare till Frilagt! • Insändarredaktör är Gert Jacobsson • Använd mejladress debatt@frilagt.se

Spelreglerna är nu tydliga

INSÄNDARE. Frågan om jaktskyttebanan har varit i strålkastarljuset många gånger, inte minst nu sedan miljönämnden tog beslutet att inskränka i föreningens skjuttider och i användningen av en del av de banor som finns på området. I miljö- och stadsbyggnadsnämnden fanns en majoritet för att återgå till de gamla skjuttiderna och användningen av skjutbanorna som redan… Läs mer

Den nya nämnden visade vad den står för

INSÄNDARE. I dag visade den nya miljö- och stadsbyggnadsnämnden vad den står för. I uppdraget att agera som miljönämnd ingår att följa svensk lagstiftning i form av miljöbalken och den ska tillämpas så att människors hälsa skyddas mot skador eller annan påverkan. Men idag fattade denna nämnd beslut om att häva den tidigare miljönämndens beslut… Läs mer

Förlossning, värkarbete och demokrati…

INSÄNDARE. Vad är Platons yttersta syfte när han låter levandegöra Sokrates och andra i deras ”samtal” i det centrala verket Staten utgörande grunden för det vi idag kallar våra västerländska demokratier. Det finns i detta sammanhang goda skäl att här också kort knyta an till en mer sentida filosof Bertrand Russel. Russel låter oss ana närvaron… Läs mer

Myntbetalning ska vara kvar

INSÄNDARE. Förslaget från majoriteten (M, KD,L och SD) att ta bort möjligheten att betala med mynt vid parkering i Hässleholm är förödande för handlarna. Parkeringsplatserna är till för besökarna, besökarna är inte till för parkeringsplatserna. Centerpartiet har under hela diskussionen med all tydlighet krävt att möjligheten att betala med mynt ska vara kvar. Mynt är… Läs mer

Är det rimligt att straffa skolan?

INSÄNDARE. I ett inlägg den 31 01 19 skriver Frilagt om hur skolans sparuppdrag inte kunde klubbas. I olika former beskrevs sparförslaget som antingen normalt och kan hanteras från högersidan, eller som ett stort problem med akuta brister som följd från vänstersidan. Man kan naturligtvis ha åsikter om detta beroende på var man står den politiska… Läs mer

Bygg om simhallen i Sösdala

INSÄNDARE. Att styra en kommun när det är svårt att få pengarna att räcka till är inte alltid en rolig uppgift och det innebär att obekväma beslut måste tas. Det har vi Sverigedemokrater har fått erfara och ett av de svåra besluten har varit i beslutet om simhallen i Sösdala. Det var inget lätt beslut för… Läs mer

Relaxa i Bjärnum och Tyringe?

INSÄNDARE. Sedan jag skrev senast om badhuset har relaxavdelningen där blivit stängd. Det tog nio månader för att konstatera att massagepoolen inte kan repareras. Sant eller ej? Vidare har de två basturna tillsammans med ångbastun stängts p.g.a. att de är ohygieniska. I och med att dörrarna stängdes blev inte heller kallbadet tillgängligt. Nu återstår endast den… Läs mer

Kulturskolan i Hässleholm, en kulturskola för alla?

INSÄNDARE. De fackliga ombuden för lärarförbundet, på Kulturskolan, har tillsammans med sina kollegor gjort en konsekvensanalys av de besparingar vi tvingas göra efter politikernas nedskärning i skolan. Konsekvenser av 2 milj. besparing av Kulturskolans budget Kulturskolan har efter åratal av besparingar en närmast otillräcklig investerings- och driftbudget. Vi är samtidigt den enhet inom BUN som väldigt… Läs mer

Generaldirektörer med eller utan kompetens?

INSÄNDARE. Här följer namnet på fyra kvinnor Maria Ågren, Ulla Sandborgh, Ann-Catrine Zetterdahl och Ann-Marie Begler som alla har det gemensamt att dom varit ytterst välbetalda f.d. generaldirektörer och således utgjort en kännbar börda för oss skattebetalare. Deras kompetens i sina ämbeten tycks dock inte ha varit den bästa med tanke på att dom nu som… Läs mer

Hur många badhus tål vi skattebetalare?

INSÄNDARE. I slutet november skrev jag till alla politiska partier i kommunen angående badhuset i Hässleholm. Fem frågor skickades med: 1. Ska det rivas? 2. Ska det renoveras? 3. Ska det säljas? (med avtalat villkor) 4. Ska det skänkas bort? 5 Annat förslag? (föreslå). På fråga 1. svarade M, V, S, MP, FV nej. På… Läs mer

Sparförslag för barn- och utbildningsförvaltningen

INSÄNDARE. Barn- och utbildningsnämndens ordförande Stefan Larsson (M) beskrev ett antal sparförslag i sin insändare i lördagens tidning. Jag har egentligen inget att invända mot förslagen i sig; med ett så stort sparkrav (49 miljoner) måste man vända på varje sten. Frågan jag ställer mig är hur stor besparing dessa förslag egentligen ger. Låt mig… Läs mer

Dimridåer om nedskärningar inom skolan

INSÄNDARE. Stefan Larsson, den dubbelarbetande moderata BUN-ordföranden lägger ut dimridåer för att försöka dölja storleken på de nedskärningar som M, KD och L, vill genomföra inom skolan. Han tar upp flera exempel där Hässleholm har högre kostnader än t ex Kristianstad. Problemet är att dessa högre kostnader endast handlar om tusenlappar, men nedskärningar handlar om… Läs mer

Klimat, miljö och miljöpartiet

INSÄNDARE. Undertecknad upplystes härförleden om att med klimat menas de genomsnittliga fysiska förhållandena i atmosfären, temperatur, luftfuktighet, lufttryck, vind, nederbörd, atmosfäriska partiklar och flera olika meteorologiska element på en given ort eller region över ”längre tidsperioder”. Jordens klimat över längre tidsperioder har såvitt kan förstås påverkats av faktorer där mänskliga aktiviteter inte haft någon betydelse. Skeenden… Läs mer

Prioriteringar inom skolan i Hässleholm

INSÄNDARE. Politiker i Hässleholm har ansvar att långsiktigt verka för en hållbar utveckling av skolan. Det innebär att vi inom hela verksamheten måste se över den nuvarande organisationen. Vi har idag på gymnasieskolan 13 nationella program med ett flertal olika inriktningar inom programmen. Av dessa har vi några program som vid ansökningstidens utgång 2018 hade… Läs mer

Tänk vad några månader kan göra

INSÄNDARE. I september stod våra kommunalpolitiker på torget och pratade sig varma för skolan och välfärden. Men nu i januari har det blivit ett kallare ljud i skällan. Nu är löften om satsningar och förbättringar ersatta med krav på kraftiga nedskärningar inom kommunen. Skolan skall enligt kommunpolitikerna spara 49 miljoner kronor. Bara gymnasiet skall spara cirka 15… Läs mer

Debattsidan har några regler:

• Skriv kort så får du fler läsare och troligen snabbare publicering! För en bättre variation och läsvänlighet har Frilagt två typer av insändare, längre och kortare. De korta har en maxgräns på 1000 tecken, för de längre rekommenderas cirka 3000 tecken.

• Underteckna med namn. Om du har politiska uppdrag och skriver om något som berör det ska även partibeteckning och uppdrag anges.

Inga kommersiella budskap publiceras.

• Håll en god ton med respekt för meningsmotståndare och utan kränkande tillmälen. Inga texter som uttrycker rasism, diskriminerar någon eller på annat sätt strider mot lagen eller de pressetiska reglerna publiceras.

• Skvaller eller uppenbara osanningar publiceras inte.

Använd inte svordomar, könsord eller liknande.

• Det finns ingen absolut rätt att få in en insändare, även om den följer reglerna. Redaktionen avgör vad som publiceras. Aktuella ämnen och svar på tidigare insändare prioriteras vanligtvis.

• Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera och korta i texter.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com