Debatt

Välkommen att skicka insändare till Frilagt! • Insändarredaktör är Gert Jacobsson • Använd mejladress debatt@frilagt.se

Stängda rum hos kommunen

INSÄNDARE. SKL Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram ett exempel på bolagsordning för ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag. Under paragraf 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman kan vi läsa ”Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman.” Med tanke på att SKL har stor juridisk kompetens får vi tro att denna paragraf vilar på solid juridisk grund.… Läs mer

Demokratins dödgrävare

INSÄNDARE. Ja, det kan tyckas vara hårda ord i rubriken, men efter vad som hände ett antal kommuninvånare som önskade närvara vid Hässlehems årsmöte, kan det anses vara en högst relevant beskrivning. Hässlehem, som ägs av oss kommuninvånare, hade kallat till årsmöte i kommunhuset och vi var några stycken som hade hörsammat detta i tron om… Läs mer

Kan böneutrop förbjudas?

INSÄNDARE. Kan böneutrop förbjudas? Ja, den frågan är jag inte kompetent att svara på, men i det följande ska jag försöka redogöra hur jag ser på frågan. Första frågan blir då: kan det förbjudas nationellt? Förmodligen går inte detta, då det måste anses vara en kommunal ordningsfråga. Störningen anses av många vara jämbördig med klockringningen,… Läs mer

Barnmorskan Sokrates

INSÄNDARE. Vad är Platons yttersta syfte när han låter levandegöra Sokrates och andra i deras ”samtal” i det centrala verket Staten utgörande grunden för det vi idag kallar våra västerländska demokratier? Sokrates leder samtalet framåt och talar om sig själv som barnmorska. Sokrates påstår sig inte sitta inne med några svar utan menar att hans… Läs mer

Svenska folket vill ha vinstförbud

INSÄNDARE. När Yngve Sunesson i sin ledare i Norra Skåne den 5 mars i rubriken skriver ”Vinstförbudet underkänt” har han spetsat till det. Det handlar inte om totalt förbud, utan en begränsning av riskkapitalisternas plundring av statskassan. Han syftar då på att lagrådet underkänner förslaget till reducering av vinstuttag för privata välfärdsföretag. Jag kan hålla med… Läs mer

Hur farlig är ”ryssen”?

INSÄNDARE. När man tar del av alla alarmister och ”krigshetsares” skrämsel för ”ryssen”, inklusive de flesta riksdagspartier, kan man tro att kriget är nära förestående. Nästan alla bjuder över varandra för att visa vem som är mest försvarsvänlig. I budgivningen har militärens tuppkam växt och yrkar på höjda anslag på flera områden. Fler ubåtar, fler… Läs mer

En obehaglig timme på biblioteket

INSÄNDARE. 2018-03-01 besökte jag och min dotter biblioteket. I parkeringsgaraget under kulturhuset möttes vi av ett tonårsgäng som spottade på golvet, rökte och vart verbalt högljudda med mycket opassande språk. Väl i biblioteket möttes vi av höga röster i barnavdelningen, opassande högljudda verbala okvädesord ekade i lokalen. Min dotter tyckte att stämningen blev otrygg och… Läs mer

Vem vill bo under en mobilmast?

INSÄNDARE. Att vilja rasera skogen, vid Pollenvägen, för att bygga villor i det fina skogsområdet är en skam! En av Hässleholms äldsta skogar dessutom. Skogen skyddar också befintliga villor från strålning från 48 meter hög mobilmast, närmsta villa har c:a 90 meter till masten. Hugger man ner skogsområdet, så exponeras den befintliga raden av villor… Läs mer

Att hålla rent utanför stugknuten

INSÄNDARE. Vi har under flera mandatperioder i media sett rapporteras om politikernas okunskap, maktmissbruk och svek mot väljarna. Vi ser nu partierna i Hässleholms kommun nominera sina kandidater till kommunfullmäktigevalet i höst. Föga förvånande skymtar vi i många fall samma politikernamn på partiernas listor som figurerat i den rad av kostsamma ”affärer” vår kommun drabbats… Läs mer

Ta ansvar och sluta peka finger

INSÄNDARE. Varför blir det så mycket fel i Hässleholms kommun?  Hela tiden! Frågan kanske delvis kan förstås och besvaras när man läser vad Douglas Roth (M), Kommunstyrelsens ordförande och Per Åke Purk (V), ledamot Tekniska nämnden skrivit på debattsidan i Frilagt, angående kaos i både politiken och på Järnvägsgatan. Dessa herrar menar naturligtvis att de… Läs mer

Debattsidan har några regler:

• Skriv kort så får du fler läsare och troligen snabbare publicering! För en bättre variation och läsvänlighet har Frilagt två typer av insändare, längre och kortare. De korta har en maxgräns på 1000 tecken, för de längre rekommenderas cirka 3000 tecken.

• Underteckna med namn. Om du har politiska uppdrag och skriver om något som berör det ska även partibeteckning och uppdrag anges.

Inga kommersiella budskap publiceras.

• Håll en god ton med respekt för meningsmotståndare och utan kränkande tillmälen. Inga texter som uttrycker rasism, diskriminerar någon eller på annat sätt strider mot lagen eller de pressetiska reglerna publiceras.

• Skvaller eller uppenbara osanningar publiceras inte.

Använd inte svordomar, könsord eller liknande.

• Det finns ingen absolut rätt att få in en insändare, även om den följer reglerna. Redaktionen avgör vad som publiceras. Aktuella ämnen och svar på tidigare insändare prioriteras vanligtvis.

• Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera och korta i texter.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com