Kartan stämmer inte med verkligheten

Varifrån kommer föroreningarna i Sötekärrsbäcken och dagvattendammen nära reningsverket i Hässleholm där länsstyrelsen nyligen tog prover? Länsstyrelsen bedömer att kommunens kartor över hur vattenflödena rör sig i området inte stämmer och vill därför att miljökontoret utreder saken. Enligt miljöchef Sven-Inge Svensson finns inga frågetecken, men Frilagts filmer visar att kommunens karta inte stämmer med verkligheten. […]