Ännu högre halter arsenik i nya prover

Arsenikhalten i järnvägsmassorna som Hässleholms vatten vill använda till en skyddsvall mot översvämningar från Finjasjön är ännu högre än Frilagts prover visade. Vattenbolagets preliminära analyssvar visar högre halter än Trafikverkets även för andra tungmetaller. Det tyder på att Trafikverket inte har levererat de massor de uppgett. Rättsliga processer kan bli följden, både mot Hässleholms vatten […]

Ingen större oro inför Torsjö Lives framtid

Arrangörerna bakom Torsjö Live är förväntansfulla och väl förberedda inför helgen. Med 5 000 förbokade biljetter är de inte särskilt oroliga för festivalens framtid. – Det är fullt ös här på festivalkontoret nu, säger festivalgeneralen Mats Gunnarsson som har hjälp av både familj och släkt, men också av 150 volontärer. Siesta och många andra festivaler har […]

Kommunen skickar många till Almedalen

Hässleholms kommun skickar 13 personer till Almedalsveckan den 28 juni – 5 juli. Det är fler än brukligt och syftet är att delta i debatter och samtal kring höghastighetsbanan och andra infrastrukturfrågor samt att marknadsföra Europaforum Hässleholm. Delegaterna får bo på vandrarhem för att hålla nere kostnaderna som landar på totalt cirka 100 000 kronor. Richard […]