Musikpaviljongen kan bli för dyr att flytta

Det kan bli för dyrt att flytta musikpaviljongen från Officersparken på T4-området. Över en miljon kronor skulle det kosta att flytta den i helt skick. Att flytta den i delar blir nästan lika dyrt och för med sig problem. Efter semestrarna måste politikerna i tekniska nämnden ta upp frågan en gång till och besluta vad […]