Miljöchefer vill ha klargörande från JO

Landets miljöchefer vill ha ett klargörande från JO angående ett nedlagt ärende där en miljöchef anmält en överordnad chef efter att han flera gånger fått se sitt namn under förslag som han inte stod bakom. – Det är helt absurt om en chef får gå in och ändra i en underlydandes skrivelse och låta namnet stå […]

”100-tals vill bo i huset i Officersparken”

Byggföretagaren Jacob Karlsson tillbakavisar nu kritiken mot femvåningshus i Officersparken på T4 där musikpaviljongen ligger idag. – Jag kom tillbaka från semestern igår och har bara fått positiv respons. Det finns hundratals som vill bo i det här huset, säger han till Frilagt på onsdagseftermiddagen. I dagens Norra Skåne säger han dock något helt annat. […]