Diskussion om 300 meters skyddsavstånd

Kommunstyrelsen vill ha ett skyddsavstånd på 300 meter från reningsverket. För området mellan 300 och 1 000 meter ska lämpligheten för ny bebyggelse prövas i det enskilda fallet. Därmed har kommunledningen en annan uppfattning än bland andra länsstyrelsen och Hässleholms vatten som inte vill tillåta nya bostäder inom ett avstånd på 1 000 meter. Dessa yttranden har […]

Fler namnlistor och skrivelser för paviljongen

Engagemanget för att musikpaviljongen ska få stå kvar i Officersparken fortsätter. På torsdagen skrev Evert Storm till Riksantikvarieämbetet och till länsstyrelsen. Helena Karlsson från Kafé Verum och Norra Skånes tidigare chefredaktör och C-politikern Axel Wahlqvist överlämnade fler namnlistor till kommunledningen som nu fått totalt 1 904 namn. På lördag står Evert Storm och Leif Henningsson […]

Föredrag om benskörhet inledde Anhörigforum

Benskörhet och risken för frakturer var ämnet när årets anhörigdagar inleddes med föreläsning på Senioren i Hässleholm. Föreläsare var ortopeden Mårten Steen, verksam inom Region Skåne. – Det är lite snickeriarbete, berättade Mårten Steen, då han visade röntgenbilder på höftfrakturer och hur de åtgärdats med olika sorters implantat. Det är en del av det roliga […]