Frilagt har fått utgivningsbevis

Frilagt Hässleholm fick idag sitt utgivningsbevis från Myndigheten för press, radio och tv. Därmed blir tidningen formellt grundlagsskyddad. Det stärker Frilagts trovärdighet och ger större tyngd i det fortsatta arbetet med oberoende och granskande journalistik. Frilagts redaktör är nu även ansvarig utgivare. Utgivningsbevis krävs inte för nättidningar, men är en fördel eftersom det ger ett […]