Misstänkt utsläpp värmer upp bäcken

Ett pågående utsläpp är den troliga förklaringen till att det förorenade vattnet i den nästan stillastående Sötekärrsbäcken nedanför reningsverket i Hässleholm inte fryser, trots att isen lagt sig på alla andra vattendrag i närheten. – Det måste vara något som rinner dit, säger Annelie Johansson, avdelningschef för länsstyrelsens miljöenhet, som kräver att kommunens miljökontor undersöker […]