Hibab vill bygga nytt hus på Norra station

Ett nytt kontorshus med 1 800 kvadratmeter lokalyta ska byggas på Norra Station, med start i höst, om kommunfullmäktige godkänner att kommunala bolaget Hibab eller dess dotterbolag Norra Station AB investerar 40 miljoner kronor. Dialog med Joakim Olléns Kunskapsporten krävs också vid alla nya projekt i området. Ett förberedande avtal har redan tecknats med utbildningsföretaget P […]