I en demokrati är makten till låns

 ”Jag har ju lite skällepengar.” Så lär en före detta Hässleholmspolitiker ha sagt, efter ett kritiskt telefonsamtal. Han medgav därmed att det ingick i hans jobb att ta kritik. I en demokrati handlar det till stor del om att konflikter ska tydliggöras, olika intressen ställs mot varandra. Debattens vågor kan gå höga och samtalsklimatet kan […]