Dags att tycka till om paviljongens nya miljö

Stora skisser på förslaget till ny placering av musikpaviljongen ställs nu ut i foajén på Hässleholms stadshus och på stadsbiblioteket. Kommunledningen uppmanar allmänheten att lämna synpunkter på hur musikpaviljongen ska användas och hur den omgivande miljön ska se ut efter den planerade flytten till T4:s kaserngård. Men åsikten att paviljongen borde bevaras i Officersparken är […]

Oklart om köp av Hessleholm Network

Hässleholms kommuns köp av fiberföretaget Hessleholm Network ifrågasätts nu av allt fler oppositionspolitiker och det är inte säkert att det blir majoritet för affären. När kommunstyrelsens arbetsutskott tog upp frågan på onsdagsförmiddagen yrkade både M och SD avslag. – Vi har ändrat oss efter att flera negativa effekter framkommit, förklarar Ulf Erlandsson (SD). Varken KD […]