M och L vill riva upp kommunens fiberbeslut

– Riv upp fiberbeslutet! Det kräver moderaterna Pär Palmgren och Kenny Hansson samt liberalen Karl-Gustav Boo i en motion till kommunfullmäktige. De anser att kommunens fiberetableringsplan inte blev vad de förväntade sig och att fiberprojektet leder till snedvridning av konkurrensen. En motion från Folkets väl om att planen ska rivas upp väntar sedan i oktober […]

Våtmark på Hovdala blir politisk fråga

Det är nu klarlagt att fiskdöden på Hovdala orsakades av syrebrist på grund av näringstillförsel från åkermarkens dräneringssystem. Det anser miljöchef Sven-Inge Svensson. – Allt tyder på det, säger han. Stadsbyggnadskontorets ekolog Lars-Erik Williams ska lämna ett förslag till kommunledningen om att ersätta åkrarna med våtmarker för att minska näringsläckaget till åarna och Finjasjön. Dessutom […]