Livlig debatt i fullmäktige om fiberfrågor

Efteranslutning av fiber för villor blir som föreslaget 24 000 kronor och uppdraget som kommunikationsoperatör ska upphandlas. Det beslöt kommunfullmäktige efter debatt, voteringar och reservationer. John Bruun (L) ville ha ett tillägg till beslutet om efteranslutningsavgift med ett nytt slutdatum för beställning i pilotområdet Röinge-Östervärn. Det efter turerna kring fiberföretaget IP Only som saknar grävtillstånd och […]

Historiska avtal

En av lycka gråtfärdig energiminster Ibrahim Baylan(S) och de energipolitiska talespersoner som här följer, Lisa Nordin(MP), Lars Hjälmered(M), Rickard Nordin(C) och Pernilla Gunther(KD), har enats om ett nytt energiavtal. Vad innebär då det detta konkret? Jo, den överenskommelse som flera partier beskriver som ”historisk” innebär höjd energiskatt. Ur historiskt perspektiv tycks överenskommelser om skattehöjningar inte vara […]

Nej till folkomröstning om musikpaviljongen

Det blir ingen folkomröstning om musikpaviljongen. Kommunfullmäktige beslöt på måndagskvällen att följa kommunstyrelsens linje och säga nej till folkinitiativet. Invånarnas engagemang i frågan fick kommunledningen att vidta den ovanliga åtgärden att kalla in väktare för att bevaka lokalen under hela sammanträdet. Men bara något fler åhörare än vanligt, ett 20-tal personer, var på plats och […]