Svårt att åtgärda stor avloppsläcka vid ån

På onsdagen togs den läckande avloppsledningen invid väg 117 norr om Almaån i Hässleholm ur bruk och dricksvattnet kopplades om. Då hade fem veckor gått sedan läckan upptäcktes. Under denna tid har avloppsvatten fortsatt att tränga upp från ledningen som ligger i samma skyddsrör som dricksvattenledningen fem meter under marken. Läckaget ökade dessutom tills en […]

Ny revisorskritik mot IT-nämnden

Kommunrevisorerna riktar ny kritik mot IT-nämnd Skåne Nordost, bara några veckor efter det att kommunfullmäktige i Hässleholm med nöd och näppe gav ansvarsfrihet till kommunalråden Lena Wallentheim (S) och Pär Palmgren (M) och övriga ledamöter i IT-nämnden. Trots försäkran om att allt nu sköts enligt regelboken har IT-nämnden inte godkänt sitt delårsbokslut, daterat den 31 […]