Unikt att kommun vill bebygga grönområde

– Det är ytterst ovanligt att en kommun exploaterar ett grönområde. I det fallet är Hässleholms kommun unik. Det fastslog arboristen de Gourét Litchfield när han på söndagen informerade ett drygt 50-tal intresserade vid ett möte i Officersparken. De Gourét Litchfield, en auktoritet inom trädvård i såväl Sverige som internationellt, har på eget initiativ gjort […]