logga-ligg-tjock

Ömsesidigt förakt

Ömsesidigt förakt

Tankar om beslutet att flytta paviljongen.

Det är denna typ av beslut som leder till politikerförakt. Tyvärr helt logiskt då de valda uppenbarligen föraktar de som valt dem – men…inte deras inbetalda skattepengar som man tycker kan spenderas lite som det passar!
Som inflyttad i kommunen kan jag bara konstatera att de folkvalda är helt i avsaknad av förståelse för att det kan vara lämpligt att spara något av det lilla som finns kvar i Hässleholm och som speglar ortens, bara, drygt 100 årigt korta historia. Nästa steg blir väl att ”slakta” den sista snutten av stadsparken för att bereda plats för ett förtätat och centrumnära höghus. Efter att därefter ha rivit Kyrkskolan så är det  bara Lunds stift som hindrar kommunbeslut om att även jämna kyrkan med marken – perfekt centrumnära läge för ytterligare ett höghus med en redan godkänd höjd. SKANDAL är ordet!

Glenn Eriksson

 

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se