Idéer kring arbete

Ett nytt program har dykt upp i SVT, Idévärlden, söndagar 20:00 med Eric Schyldt som programledare. Detta har självklart uppmärksammats av många tyckare i media och annorstädes. Jag tänker oaktat detta framföra synpunkter på programmet. Detta utifrån mitt Kvistalånga-perspektiv där jag inspirerad skrapar med högerfoten i gruset på gårdsplanen blickande ut över proffs-tyckandets slagfält med […]