Inget beslut om ny politisk organisation

Det blev inget beslut om ny politisk organisation i Hässleholm vid måndagens kommunfullmäktige. De avgående rödgröna partierna krävde återremiss för att få en juridisk bedömning av om förslaget från den borgerliga alliansen håller sig inom ramarna. Både alliansen, SD och FV anklagade de rödgröna för att obstruera och förhala, men enligt reglerna krävs bara en […]

Ingen dokumenterad dialog med byggherrar om Officersparken

Det finns ingen dokumentation av kommunens kontakter med andra byggherrar än Jacob Karlsson inför försäljningen av Officersparken. Det konstaterar paviljongvännerna Peter Alf, Evert Storm och Leif Henningsson i ett yttrande över kommunjuristens yttrande till förvaltningsrätten om deras överklagande av beslutet att flytta musikpaviljongen från Officersparken. Kommunjuristen Magnus Gjerstad hävdade i sitt yttrande bland annat att […]