Lisen arbetar ideellt på de äldres fritidsgård

Senioren kan sägas vara en fritidsgård för Hässleholms alla pensionärer. Ja, i själva verket är den mer än så. Spindeln i nätet för det myller av människor och aktiviteter som fyller lokalerna är Lisen Ekdahl. Lisen har arbetat ideellt som verksamhetsansvarig för Senioren sedan hon pensionerades 2004. Dessförinnan hade hon olika arbetsledande funktioner inom omsorgsförvaltningen […]

Flytt av reningsverk – räddning eller ny risk?

Bilden visar Hässleholms reningsverk.

– Stäng reningsverket i Hässleholm och bygg ett nytt i Kristianstad! Det har Leif Åkesson i Finjasjöns fiskevårdsförening flera gånger föreslagit i kommunens Finjasjögrupp, utan att få gehör. Nu får han stöd av miljönämndens ordförande Christer Jönsson (M). Även kommunstyrelsens ordförande Pär Palmgren (M) tycker att förslaget är värt att titta på. Men varken miljöchef […]