Förslag på samlingsregering sprack

En samlingsregering med de röd-gröna var alliansens förslag för att uppnå stabilitet i Hässleholms kommun. Det skulle också innebära att de båda blocken delade på ordförandeposterna. – Det fanns dock ingen större förhandlingsvilja hos de röd-gröna, säger Pär Palmgren (M), så vi valde att avbryta förhandlingarna. – Säger man nej till vår invit så tycker […]