Kommunalråden hörde planchefen berätta att hon ”stämt av” undantagen med länsstyrelsen

Alla Hässleholms tre kommunalråd var på plats när planchef Gertrud Richter berättade att hon ”stämt av” avstegen i skyddsavstånden kring reningsverket med länsstyrelsen. Det visar mötesanteckningar från ett möte med styrgruppen för den fördjupade översiktsplanen den 19 juni. Både kommunstyrelsens ordförande Pär Palmgren (M) och oppositionsrådet Lena Wallentheim (S) har de senaste dagarna försäkrat att […]

Kulturskövling

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram en nybyggnadskarta över fastigheterna nio och elva på Åkaregatan skriver Nsk 5/8. Detta är en del av planen att riva byggnaderna och ersätta med nybyggnation. Hässleholm är en ung stad och har sannerligen inget överflöd av byggnader med historiskt kulturvärde. Kommunen äger byggnaderna, men kulturmiljön är ett allmänt intresse som går […]

Kommunalråd fick information om undantag från skyddsavstånd i april

Planchef Gertrud Richter har inte i hemlighet arbetat för de uppmärksammade undantagen i förslaget till skyddsavstånd för reningsverket i Hässleholm. Både kommunstyrelsens ordförande Pär Palmgren (M) och oppositionsrådet Lena Wallentheim (S) hörde förslagen presenteras redan i april. Även byggnadsnämndens Leif Nilsson (S) och Lars Klees (SD) deltog i ett möte med den så kallade styrgruppen […]