Räddningstjänst i Hästveda stänger dagtid

Med start 1 september stängs räddningstjänstens Hästvedaavdelning dagtid, måndag till fredag klockan 06-18. Övrig tid bemannas stationen med två räddningsmän i beredskap. Men säkerhetsnivån sänks inte. En förstärkt bemanning och en kvalitetshöjning på stationen i Hässleholm, parat med ett utökat samarbete med Osbys räddningstjänst säkrar att Hästvedaborna inte ska drabbas negativt av stängningen. Vinslövs räddningstjänst […]

Striden i Hässleholms miljönämnd

Under en längre tid har det förts en hetsig debatt mellan miljönämnden (som genom miljöchefen Sven-Inge Svensson ”per delegation” uttalat sig för myndigheten) och företaget Bröderna Hall AB. Miljönämndens nye ordförande Christer Jönsson (M) har nu offentligt lagt korten på bordet (se insändare i Frilagt 2017-08-12) varvid han ifrågasätter såväl agerandet från miljöchefen Sven-Inge Svensson […]

CLB Entreprenad lämnade anbud på att bygga vid Åkaregatan Men rivningen ifrågasätts

CLB Entreprenad AB lämnade anbud i markanvisningstävlingen för att riva villorna på Åkaregatan vid Hembygdsparken i Hässleholm och bygga flerfamiljshus på fastigheterna. PA-Fastigheter i Älmhult var däremot inte inblandat, vilket Frilagt felaktigt uppgav. Frilagt beklagar missförståndet och har korrigerat uppgiften i den ursprungliga artikeln. Rivningsplanerna ifrågasätts nu av bland andra kommunstyrelsens ordförande Pär Palmgren (M). […]

Vem som sagt vad om skyddsavstånden ska redas ut

Vem som sagt vad om skyddsavstånden kring reningsverket ska redas ut vid ett möte mellan kommunledningen och stadsbyggnadskontoret ”i närtid”. Det kom kommunstyrelsens ordförande Pär Palmgren (M) och kommunalråden Robin Gustavsson (KD) och Lena Wallentheim (S) samt kommunchefen Bengt-Arne Persson överens om vid sitt ordinarie morgonmöte på måndagen. – Vi behöver sätta av tid för […]