logga-ligg-tjock

Kommunen vill lösa in och riva 74-årige Jan Tillgrens bostad

Kommunen vill lösa in och riva 74-årige Jan Tillgrens bostad

Jan Tillgren hade tänkt sig att bo kvar i lugn och ro i sitt hus nära Finjasjön och slippa flytta mer. Foto: Berit Önell

– Jag fyller 75 nästa år. Här hade jag tänkt bo i lugn och ro efter alla års jobb, säger Jan Tillgren, sedan 16 år tillbaka bosatt i ett av de hus som kommunen nu vill tvångsinlösa för att det ligger för nära reningsverket i Hässleholm.

Men det har han inte fått någon information om, förutom via media. Kanske hade ett telefonsamtal för ungefär ett år sedan också med saken att göra.

– Dåvarande vd:n för reningsverket, Henrik Brink, ringde och sa till mig att jag inte skulle lägga så mycket pengar på huset. Jag sa att det var sent påtänkt, det var ju redan gjort. Jag blev nästan förbannad och avslutade samtalet rätt tvärt. Tänk att ringa och tjafsa om sådant. Jag tänkte ju att det kunde vara något på gång med de här skyddsavstånden, men sedan har jag inte hört något, säger Jan.

Planchef Gertrud Richter och planarkitekt Malin Backman har berättat om förslaget till skyddsavstånd kring reningsverket i Frilagt. Uppgifterna, som är inspelade och även dokumenterade i minnesanteckningar från den så kallade styrgruppens möten, innebär bland annat att inga bostäder ska tillåtas inom 300 meter från reningsverket. Enligt förslaget ska dock fem av sju berörda fastigheter undantas. De två återstående ska lösas in.

Förslaget presenteras dock inte för varken allmänheten eller berörda fastighetsägare förrän i oktober, en vecka före den planerade utställningen om hela förslaget till fördjupad översiktsplan. Gertrud Richters påstående att länsstyrelsen sanktionerat undantagen har dementerats av ansvariga på länsstyrelsen, men det har hittills inte lett till att någon del av förslaget dragits tillbaka.

Jan Tillgren har i mer än 40 år bott nära Finjasjön. Det lilla huset mellan Sjörrödsrondellen och Ormanäsvägen, ursprungligen en sommarstuga, köpte han sedan han blivit ensam år 2000.

Stugan byggdes på 1940-talet, innan reningsverket byggdes. På den tiden fanns det 16 stugor i området, en del äldre än denna.

När Jan köpt stugan renoverade han den från grunden och byggde ut. Efter ett år var det klart. Här har han nu två rum och kök på 60 kvadratmeter med altan och ett par små uthus.

Huset var från början en sommarstuga. Jan Tillgren arbetade i ett år med att renovera och bygga till för att få en trevlig och bekväm bostad med två rum och kök. 2001 flyttade han in.

– Det är precis lagom. Jag trivs så bra här. Det är lugnt och fridfullt och det bästa är att inga grannar bor nära, säger han.

Han vill absolut inte flytta.

– Jag fyller 75 nästa år och känner att det skulle bli jobbigt att börja om på något annat nu, säger han.

Störs inte av reningsverket

Algblomningen är ett bekymmer, men han har inte varit intresserad av fiske och inte badat särskilt mycket heller. Dock tyckte han att det var trevligt när det fanns kafé vid Björkviken och saknar det, men uppskattar det nya privata initiativ som tagits med mobil försäljning av langos.

– Kaféet blev förstört i översvämningen. De kunde väl bygga ett nytt och bygga högre, säger han.

Jan förstår inte varför han inte skulle kunna bo kvar. Han har drickbart vatten och störs inte av reningsverket. Dessutom är huset mer skyddat av vegetation och topografi än villorna på Ormanäsvägen.

Hans dricksvatten är enligt Hässleholms vattens provtagning ganska bra. Han har alltså inte samma problem med förorenat brunnsvatten som grannen längre norrut, Linus Jepsson, som kommunen också vill lösa in.

– Det är en annan vattenåder här, berättar Jan.

Närheten till reningsverket tycker han inte är något problem.

– Vinden blåser nästan alltid från andra hållet. Ibland känner jag någon svag lukt, men jag är absolut inte störd av det. Jag har ju vegetation emellan och reningsverket ligger lite lägre, bakom en kulle, säger han.

Han konstaterar att villorna vid Ormanäsvägen, som enligt förslaget ska få ligga kvar, har ett mer utsatt läge i förhållande till reningsverket.

– Det är bara åker ner mot Ormanäs.

Där planerar dock kommunen att bygga en vall med vintergröna växter för att skydda bebyggelsen.

– Ja, det var ju hyggligt. Det kan de i så fall göra här också, säger Jan.

Befarar att kommunen vill åt marken

-Hur kan de göra skillnad på folk och folk, undrar Jan som tycker att det skulle vara jobbigt att börja på något nytt nu.

Han har noterat att nya villor dessutom är på gång vid Ormanäsvägen.

– Det är nog lite mygel i det hela, säger han.

Han kan inte förstå varför vissa ska få dispens och andra inte.

– Hur kan de göra skillnad på folk och folk? Jag tycker det låter för jävligt, det är inte klokt egentligen, säger han.

Jan konstaterar att många äldre inte vågar säga något när de blir överkörda.

– Jag är inte ung, men jag är inte rädd för att säga vad jag tycker.

Han befarar att det är någon baktanke med förslaget om att lösa in vissa hus för skyddsavstånd till reningsverket.

– De är nog ute efter att bygga fina villor här med. Jag tror att det är därför de vill ha marken. Det blir väl ett nytt Finjasjö Park i framtiden, säger han.

Förslag på att bygga ett villaområde mellan reningsverket och sjön har funnits tidigare.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:

2017-08-04 Planchefen ljuger om att länsstyrelsen godkänt skyddsavstånd där Barnekow undantas

2017-08-04 Ansvariga politiker har inte fått planchefens ”sommarläsning”

2017-08-09 Byggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M) litar på Gertrud Richter

2017-08-11 Kommunalråd fick information om undantag från skyddsavstånd redan i april

2017-08-11 Kommunalråden hörde planchefen berätta att hon ”stämt av” undantagen med länsstyrelsen

2017-08-15 Vem som sagt vad om skyddsavstånden ska redas ut

2017-08-17 Byggnadsnämnden stöder Richter och går emot länsstyrelsen Frilagt publicerar inspelningar

2017-08-18 Moderaterna säger nej till undantag för Sjörröds gård Kenny Hansson backar Personalärende om Gertrud Richter

2017-08-18 Barnekows advokat fick byggnadsnämnden att lova att inte avskriva Sjörröds gård

2017-08-26 KD vill ha undantag i skyddsavstånd, riva parkvilla och ersätta Magnarp med utbyggnad av Hovdalaområdet

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se