logga-ligg-tjock

Nu får det vara slut på vansinnet i Hässleholm!

Nu får det vara slut på vansinnet i Hässleholm!

Vem ska bestämma? Ska det vara våra politiskt valda representanter eller fastighetsmagnaterna? För oss i Folkets Väl är svaret enkelt och tydligt. Allmänintresset ska vara styrande. När kommunen velar och viker ner sig så har Jacob Karlsson (K-fastigheter) mage att uttrycka sig som att: ”Nu får det vara slut på lekstugan.” (Frilagt 2017-08-24). Jacob Carlsson förtydligar sig, i samma artikel, med att: ” Han tycker det verkar jobbigt att vara tjänsteman inom kommunen i Hässleholm om man från sin arbetsgivare får olika direktiv baserat på röstfiske genom att plocka lågt hängande frukt.”

Jacob Karlsson och K-fastigheter har tydligen specialiserat sig på att få tillstånd att bebygga tidigare parkmark. Först var det Eckenfördeparken, sedan var det Officersparken och nu senast tomterna med stora grönytor intill Hembygdsparken. Byggnadsnämnden har hitintills okritiskt gått Karlsson tillmötes. Enligt Folkets Väl bekräftas talesättet att i kommuner med svag politisk ledning så styr byggherrar och fastighetsintressenter. Varför inte hänvisa K-fastigheter till Garnisonen där ett mycket stort område redan är detaljplanlagt för bl. a. bostäder? Är det kanske för långt från centrum?

Tydligt är i alla fall att beslutsprocessen inte fungerar. Gång på gång ställs ansvariga politiker inför det faktum att tekniska förvaltningen och exploateringsavdelningen rusar iväg, påhejade av några enstaka politiker i underordnade befattningar. Nu senast tycks en av dessa vara Lars Olsson (C) om man ska tro hans naiva uttalande (Frilagt 2017-08-24) där han säger att: ”Eftersom det finns en plan som säger att det ska vara boningshus där så är det så.” Men bäste Olsson, det finns redan boningshus där. Mot Olssons uttalade kan man i samma artikel läsa följande: ”Tramsigt, säger Pär Palmgren om Olssons inställning.” Ja, det är väl bara förnamnet till den oprofessionella hantering som präglar beslutfattandet i Hässleholms kommun. Härvidlag har Palmgren rätt.

Nu få det vara slut på lekstugan! Ja så har Jacob Karlsson uttalat sig och så långt håller vi i Folkets Väl med. Det som skiljer oss åt är däremot att vi anser att Jacob Karlsson med sina egenintressen och kontakter tillhör de ansvariga för lekstugan. Vi efterlyser nu en beslutsmodell som garanterar såväl insyn som ordning och reda.

Är det för mycket begärt? Nej självklart inte men inte desto mindre så kommer vansinnet nog att fortsätta tror undertecknad.

Björn Widmark
Folkets Väl

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se