Inte för sent anmäla sig till studiecirkel i medborgar-journalistik

Det finns fortfarande plats för ett par deltagare till på höstens studiecirkel i medborgarjournalistik i regi av Frilagt, Gruppen för oberoende press och Studiefrämjandet. Första samlingen är på tisdag kväll. Studiecirkeln riktar sig till dig som vill veta mer om journalistik, medieutveckling, pressfrihet med mera. Praktiska övningar i att ta fram uppgifter, intervjua, skriva och […]

Det svenska tillståndet

Undertecknad hade häromdagen besök av en hantverkare. Låt oss kalla honom Kalle. Kalle var något till åren kommen och jag fick intryck av att han möjligtvis hade hunnit bli 65 och pensionär. Kalle haltade och det var med möda han utförde sina arbetsuppgifter.Kalles arbete innebar klättrande på stegar och byggställningar och krävde kroppsstyrka och rörlighet […]

Norra Skåne tvingas byta tryckeri efter konkurs

Malmö tidningstryck, som trycker Norra Skåne och Skånska dagbladet, har lämnat in en konkursansökan. Det avslöjar nättidningen Medievärlden. Lars Sjögren, som är biträdande publisher på Skånska dagbladet i Malmö är inte orolig för att tidningarna inte ska kunna komma ut. Malmö tidningstryck tas över av en konkursförvaltare, som redan utsetts. Hur Norra Skåne och Skånska […]

Paviljongflytt kostade 2,7 miljoner kronor

Flytten av musikpaviljongen kostade kommunen 2,7 miljoner kronor, cirka 170 000 kronor mer än beräknat. – Redovisningen pekar på att det landar där, säger kommunens projektledare Mats Olsson som fick del av samtliga nedlagda kostnader vid ett möte med entreprenören Erlandssons Bygg på tisdagen. Anbudet antogs med så kallad projektbudget. Inget fast pris presenterades utan […]

Studiecirklar för anhöriga

Nu drar höstens studiecirklar för anhöriga igång i Hässleholm. Där får man möjlighet att träffa medmänniskor liknande livssituationer. Det är en utmaning att vara anhörig, exempelvis när demens, missbruk, psykisk ohälsa och funktionssvårigheter hos någon närstående måste hanteras. – När man ska få barn har man nio månader att ställa in sig på det, men […]

Inget stopp för planarbete för Sjörröds gård

Kommunens omtvistade planarbete för Sjörröds gård fortsätter. Byggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M) fick inte igenom sitt förslag att avbryta planarbetet på fastigheten som ligger inom 1 000 meter från reningsverket där det i det reviderade förslaget till fördjupad översiktsplan är förbud mot nya detaljplaner för bostäder. Med röstsiffrorna 5-4 röstade de rödgröna ner förslaget. M […]