Ifrågasätter revisorskritik om sponsorbidrag men ser ändå över kriterier

Kommunstyrelsen anser inte att det behövs några formella kriterier för sponsorbidrag och viftar därmed bort revisorernas kritik. Det framgår av svaret till revisorerna som granskat kommunens sponsorbidrag på 750 000 kronor till ridtävlingen Hovdala international horse trials. Men revisorskritiken har ändå lett till att kommunchef Bengt-Arne Persson gett utredaren Stefan Larsson i uppdrag att se […]

Gunilla Matheny talar på anhörigdagen

Gunilla Matheny, som arbetat med anhörigfrågor i 23 år, föreläser när nationella anhörigdagen firas i Hässleholm imorgon, fredag. Sångerskan och skådespelerskan Elisabeth Assarsson – Marsch medverkar också. Gunilla Matheny är distriktssköterska, författare, pedagog och konstterapeut. Hon utbildar personal, chefer, politiker, anhöriga med flera i anhörigstöd och anhörigsamverkan och har också skrivit boken Att utveckla anhörigstöd. […]

Valfrihet återinförs efter påpekande från revisorerna

Lagen om valfrihet ska återinföras inom omsorgen i Hässleholm. Omsorgsnämnden sa i våras nej, men efter att revisorerna påtalat att det åligger nämnden att följa kommunfullmäktiges beslut blev det på tisdagen ja. Dessutom blir valfriheten större än förra gången genom att personer som beviljats hemtjänst ska få välja både omvårdnad och servicetjänster från privata företag. […]