Möte om Finjasjön fokuserade på olaglig tipp vid Sötekärrsbäcken

Mötet om Finjasjöns katastrofala vattenkvalitet kom mest att handla om det misstänkta läckaget från den illegala tippen på kommunens mark vid Sötekärrsbäcken. Tjänstemännen från länsstyrelsen, miljökontoret och Hässleholms vatten var överens om vikten av att prioritera utredningen av tippen – något som miljökontoret inom kort ska förelägga tekniska förvaltningen att ta ansvar för. Även skyddsavstånden […]