Stoppa köpet av fastigheten vid järnvägen!

INSÄNDARE. Tekniska nämnden har i sin budget ålagts att spara åtskilliga miljoner kronor. Detta ska ske bland annat genom försäljning eller rivning av fastigheter som inte används i verksamheterna. Som bekant medför fastighetsinnehav drifts-, reparations- och underhållskostnader, så att göra sig av med oanvända fastigheter är ett bra sätt att hushålla med skattemedlen. Samtidigt kan […]

Skattekronorna räcker inte

INSÄNDARE. Sverige har världens högsta skattetryck totalt sett? Ändå räcker inte skatten till att finansiera det som historiskt sett är grundbulten i en stat, nämligen landets försvar mot yttre hot (försvarsmakten) och upprätthållandet av den inre säkerheten (polis och rättsväsende). Försvarsbudgeten är 1 % av BNP att jämföra med NATO´s mål som är det dubbla. […]

Inför tjänstemannaansvar

INSÄNDARE. Självklart kan alla göra fel. Även den mest noggranne, skicklige och ambitiöse begår förr eller senare misstag. Men att göra fel utan att man bättrar sig borde få konsekvenser. Detta är mer än en principsak. Tjänstemän har makt och när de begår fel så påverkar det människor. Gör exempelvis en socialarbetare eller skattehandläggare en uppenbart […]