Miljöministern ser Finjasjöns restaurering som ett nationellt intresse

Miljöminister Karolina Skog ser det som ett nationellt intresse att ta reda på vad som hänt med Finjasjön i år, med kraftiga algblomningar, en ny och nästan okänd algart, utbrott av smutsvattensvamp med mera. På måndagen fick hon en ingående presentation av problemen på plats i Trädhuset på Hovdalaområdet med utsikt över sjön. Heléne Annadotter […]

Storleken har betydelse

INSÄNDARE. I samband med 1862 års kommunförordningar indelades landet Sverige i cirka 2 500 primärkommuner. Efter en rad kommunsammanslagningar har vi nu 290 kommuner med ett genomsnittligt invånarantal på cirka 30 000. Norge har som jämförelse 434 kommuner med ett invånarantal på i snitt 10 000. Sverige har med sitt genomsnitt på 30 000 invånare […]