Bröderna Hall inför rätta för miljöbrott

Bröderna Hall riskerar 25 000 kronor i företagsbot för miljöbrott på grund av att plastdunkar med hydraulolja, dieselmotorolja och glykol förvarats direkt på marken i företagets täkt i Mala.

Eftersom företaget nekade till brott och bestred företagsboten lämnade kammaråklagare Christer Forssman vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål in en stämningsansökan till Hässleholms tingsrätt.

Rättegång hölls på onsdagen. Åklagaren stod fast vid att en anställd vid bolaget uppsåtligen eller av oaktsamhet brutit mot villkor i företagets täkttillstånd om hur miljöfarliga ämnen ska förvaras för att grundvattnet ska skyddas. Det gäller sammanlagt cirka 40 liter hydraulolja, 40 liter dieselmotorolja och cirka 15 liter utblandad glykol.

– Gärningen är inte att anse som ringa, skriver åklagaren i stämningsansökan.

En av kommunens miljöinspektörer dokumenterade det inträffade vid tillsynsbesök i oktober 2014 och februari 2015.

Företaget bestred talan om företagsbot och menade att man inte brutit mot reglerna.

Dom meddelas den 21 december.

Berit Önell

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com