Stora mängder död fisk i diket på Hovdala Prover visar syrebrist

Cirka 1 500 mörtar dog förra helgen i dräneringsdiket som har förbindelse med Tormestorpsån på Hovdalaområdet. Samma sak hände i mars för två år sedan och förklarades då med syrebrist och näringstillförsel från åkrarna. Vattenprover visar även nu låg syrehalt, men några direkta slutsatser har inte dragits ännu. De senaste veckorna har fiskaren Mats Bengtsson, […]