Avloppsvite till mark- och miljööverdomstolen

Miljönämndens krav på vite mot en fastighetsägare med undermåligt avlopp blir en fråga för högsta instans. Mark- och miljööverdomstolen har beslutat om prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolen i Växjö avslog tidigare miljönämndens överklagan. Motiveringen var att det inte var styrkt att fastighetens avloppsbrunn använts efter att miljönämnden beslutat om förbud – trots att domstolen trodde på […]

PCB-sanering i Qpoolen för 6,8 miljoner kronor

Kommunen måste sanera PCB i Qpoolen i Hässleholm för 6,8 miljoner kronor, trots att det fortfarande är oklart hur det blir med nytt badhus. Tekniska nämndens arbetsutskott vill därför att kommunstyrelsen beviljar medel. Den miljö- och hälsofarliga kemikalien PCB förbjöds redan 1973, men fortsätter att spridas, bland annat från byggnader med äldre fogmassa. Enligt förordningen […]

Gör om och gör rätt

INSÄNDARE. Ständig rapportering angående missförhållanden i kommunen. Miljöförstörande verksamheter gamla som nya , ostrukturerad stadsplanering, oreda i beslutsgångar och befogenheter,  misshushållning med ekonomin m.m. Ingen uppmuntrande läsning men tyvärr en realitet och ingen tidningsanka. All heder åt den grävande journalistiken, och till de som på något sätt varit delaktiga i beslut som resulterat i ovanstående […]

Sanningen är en befriare

”Det här med humor är alldeles för allvarligt för att man ska kunna överlåta det till lättsinniga.” Framgångsrika i konsten att vara roliga och samtidigt förmedla något tänkvärt är britterna i Monthy Python-gänget. Filmen Life of Brian, utspelas på Jesu tid och i nära anslutning till bibelns berättelser. Den fick på svenska titeln: Ett Herrans […]