Många synpunkter om trafiken på Järnvägsgatan och centrumflödet

Många kritiska synpunkter och lösningsförslag kommer fram om trafikflödet kring Järnvägsgatan och stationen i Hässleholm. Ombyggnaden av centrum verkar ha lett till en krock mellan estetik och funktionalitet. Att på liten yta få ihop många – och ibland motstridiga – funktioner, är en av utmaningarna. Som Frilagt berättat gör tekniska förvaltningen nu ett omtag med […]