Turistbyrån stängs Beslutet mörkades

Turistbyrån i kulturhuset stängs efter sommaren. Ett tjugotal så kallade infopoints ska på sikt ta över. En utveckling av verksamheten, menar kommunens tillförordnade tillväxtchef Charlotte Nygren-Bonnier. Kulturnämndens ordförande Margreth Segerstein(M) är kritisk till att turistbyrån försvinner och också till att nämnden inte tillfrågats mer i projektet. Kulturnämnden vill ta över turistbyrålokalen och därmed säkra tillgången […]

Konstig arbetsordning hos kommunen

INSÄNDARE. Det är en extremt konstig arbetsordning som Hässleholms kommun arbetar efter. Man sätter ett datum där Hässleholmarna får lämna synpunkter på föreslagen översiktsplan. Vi hann knappt lämna in synpunkter på denna, förrän det damp ner en föreslagen detaljplansförändring för samma område, Nog ska väl Översiktsplanen först godkännas, innan kommunen börjar med Detaljplaner för resp.områden. Visserligen […]

Hilding Anders avvecklar produktionen i Hästveda

Sängtillverkaren Hilding Anders avvecklar all produktion i Hästveda och samordnar den svenska verksamheten till Rydaholm. På torsdagsförmiddagen informerades personal och fack om planerna som berör ett 40-tal anställda. Företaget meddelar i ett pressmeddelande att anläggningen i Hästveda under en längre period haft lönsamhetsproblem. ­- För att säkerställa en konkurrenskraftig verksamhet i Sverige föreslås att all […]

Arbetsutskottet vill bryta fiberavtal

Det är ”orimligt” att fiberavtalen med de fyra villaföreningarna på Ljungdala fullföljs. Majoriteten i kommunstyrelsens arbetsutskott håller med tjänstemännen om att kommunen inte känt till innehållet i avtalen vid köpet av Hessleholm Network, att de ger ekonomisk förlust för kommunen och att de frångår likabehandlingsprincipen. Arbetsutskottet beslöt att skicka beslutsförslaget vidare till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens ordförande […]

Sluta förfölja vargen!

INSÄNDARE. De senaste dagarna har vi i skånsk media kunnat ta del av filmer på varg tagna av privatpersoner. Vargen har vid några av dessa filminspelningar blivit förföljd av bilister. I två av dessa filmer visar vargen mycket tydligt med sitt kroppsspråk att den är stressad och skrämd och att den till slut flyr. Den […]