Två partier tar initiativ mot trafikröran

Både Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna har förberett så kallade initiativärenden till tekniska nämnden angående trafiksituationen i Hässleholms centrum. V föreslår en ny gata mellan Viaduktrondellen och Magasinsgatan, vilket SD också föreslagit i en motion till kommunfullmäktige. I tekniska nämnden vill SD att Järnvägsgatan återöppnas för trafik i båda riktningarna. Per-Åke Purk (V) ser flera fördelar med […]

Ett gigantiskt feltänk

INSÄNDARE. Efter Järnvägsgatans totalt misslyckade ombyggnation får de redan hårt prövade kommuninvånarna dras med ett totalt kaos i centrumtrafiken. Den situation som uppkommit visar på total oförmåga hos ansvariga politiker att förstå det trafikmönster som vi Hässleholmsbor har, och vårt behov att nå de centrala delarna av staden. På en smal väghalva ska bussar och […]

SD vill förbinda Viaduktrondellen med Magasinsgatan

I en motion föreslår Sverigedemokraterna att rondellen vid Netto ska öppnas upp för biltrafik mot Magasinsgatan. SD hävdar att många i kommunen är beroende av bil för att få en fungerande vardag. Kommunen beskrivs glest befolkad och stor till ytan och också centralorten har förhållandevis stora avstånd. SD ser ett behov av ett förbättrat trafikflöde […]