Utbyggnad av Ekegården ska avgöras av fullmäktige för att undvika ”en Pärlan” till

En utbyggnad av Kunskapsportens äldreboende Ekegården i Hässleholm med 20 nya platser ligger imorgon, måndag, på kommunfullmäktiges bord. Beslutet gäller denna gång ett genomförandeavtal som reglerar utbyggnaden fram tills att hyresavtal tecknas. När hyreskostnaden är klar får fullmäktige ta ställning på nytt innan hyresavtalet skrivs under av tekniska nämndens ordförande. Säger fullmäktige nej får kommunen […]

Villaförening överklagar kommunens vägran att fullfölja fiberavtal

Villaföreningen Ljungdala byar drar kommunen inför domstol för att få fiber enligt avtalet med Hessleholms Network. Senast den 10 april måste kommunen förklara varför den inte vill fullfölja avtalet med samfälligheten. Kommunstyrelsen beslöt den 28 februari att inte fullfölja avtalen med fyra villaföreningar på Ljungdala. Skälet är främst att avtalen tecknades utan kommunens vetskap kort […]