Misshandel, hot och bristande stöd vardag för lågstadieelever på Linnéskolan

Bilden visar Linnéskolan i Hässleholm.

Hans första skolår har varit fyllda av misshandel, kränkningar, dödshot och ensamhet. Men personalen på Linnéskolan i Hässleholm tonar ner problemen. Han har inte heller fått de stödinsatser han behöver på grund av sitt funktionshinder. När han inte orkar arbeta på lektionerna hotar läraren istället med att sätta upp frånvaro. Efter snart två års fruktlösa […]