Skogen en tillgång

INSÄNDARE. Den svenska skogen är en tillgång på många sätt och vi har många skogsägare som på ett ansvarfullt sätt tar sitt ansvar för att det skall vara så även i fortsättningen.

Under de senaste åren har det kommit illavarslande förslag och åtgärder som urholkar äganderätten och ger skogsägarna otrygghet. Det handlar om ingripanden från Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och länsstyrelserna. Antalet reservat har ökat och utbetalningen av intrångsersättningar inte fungerat.

Det måste vara en viktig uppgift för en ny regering att ställa till rätta det som inte fungerat under den rödgröna regeringen.

Centerpartiet vill vara med och skapa en skogspolitik där myndigheterna är ett stöd  för skogsägarna och inte som nu, ett hot.

 

Lars-Ivar Ericson C

kandidat i riksdagsvalet

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com