Moderaterna tar inte sitt ansvar

INSÄNDARE. Vi läste intervjun med Lars Johnsson (M), nuvarande kommunstyrelseordförande, och vi reagerar skarp på hur han svarar på frågan om vad han vill göra med skolans underskott. Han svarar att konsultens analys är satt på undantag och ska redovisas först efter valet. Vidare säger han att de rödgröna gömde undan den, kanske var den obekväm. […]

Straffa Ung Vänster

INSÄNDARE. Hoppas Jonas Sjöstedt är stolt över sina unga bolsjeviker i Ung Vänster. Utsända att skrika och förstöra demokratin i Sverige samt att slå sönder fönsterrutor och bilar! Mikael Andersson

Bristande insyn

INSÄNDARE. Så har det skett igen. En skrivelse till Hässleholms kommun har inte diarieförts trots att man tidigare fått anmärkningar för detta och det dessutom genomförts särskild utbildning i offentlighetsprincipen. För Medborgarpartiet är det en självklarhet att invånarna skall beredas största möjlig insyn i kommunens verksamhet. Det gäller inte bara att diarieföring skall fungera. Lika naturligt […]

Hållbarhet viktigt mål för Agneta Olsson Enochsson

KOMMUNVALET 2018. Agneta Olsson Enochsson är Liberalernas förstanamn på kommunlistan i Hässleholms kommun. Frilagt gav Urban Önell i uppdrag att intervjua Agneta om hur hon och hennes parti ser på aktuella frågor. Vilken fråga är viktigast för dig och ditt parti? – Hållbarhet. Den bör vara ekonomisk, social och miljömässig. Bygg en stad för dem […]

Ny omsorgschef den 1 december

Anneli Larsson blir ny omsorgschef i Hässleholms kommun från och med den 1 december. Det beslöt kommunstyrelsens arbetsutskott på onsdagen. Hon är 52 år och arbetar sedan 2016 som förvaltningschef för vård- och omsorgsförvaltningen i Bjuvs kommun. Dessförinnan har hon haft flera chefstjänster inom äldreomsorgen i både privat och kommunal regi. – Att Anneli med […]