Medicin stulen från äldre på boenden

Narkotiska preparat har den senaste tiden stulits från äldres enskilda medicinskåp på kommunens äldreboenden. På Hemgården saknas totalt 187 tabletter av typen Morfin, Sobril och Zopliklon. Även från äldre på Solgården och Nybohemmet har medicin försvunnit.

Digitalt loggade medicinskåp på alla äldreboenden ska stoppa stölderna.

Brister i kontrollräkningsrutinen under sommaren har framkommit. Nya tillfälliga rutiner med enbart en veckas medicinförbrukning i skåpet, liksom en mer frekvent kontrollräkning av narkotisk medicin har redan införts.

Ledningen ser situationen som akut och allvarlig. Maria Elfblad, verksamhetschef för kommunens äldreboenden har goda förhoppningar att det inom en snar framtid i alla kommunens boenden installeras digitala läkemedelsskåp. De har en logg så det går att följa vilka som är inne och vid vilka tider. Några boenden har redan fått sådana skåp.

Skåpen kostar mycket pengar. Hur realistiskt är det att de kommer på plats snabbt överallt?

– Väldigt realistiskt enligt min bedömning. När det förekommer stöld i den omfattning det ändå gör så måste vi agera; oavsett vilka ekonomiska möjligheter vi har, säger Maria Elfblad.

Enligt henne ska de nya digitala skåpen kunna bekostas från de runt två miljoner kronor som avsatts till så kallad välfärdsteknik.

– Men vi hade gärna använt de pengarna till andra saker och sannolikt räcker de pengarna inte ens till, säger hon.

Skåpen är ändå prioritet ett?

– Ja, det är en akut situation och vi måste ta ett krafttag över hela verksamheten, menar Maria Elfblad.

Fyra stölder polisanmäldes under sommaren på Hemgården i Tyringe. Tidigare har flera andra äldreboenden drabbats.

– Under åren som jag har varit här har det köpts in skåp med loggar till ställen där det stulits, till exempel Högalid – och då har vi fått stopp på stölderna. Nu tar vi ett helhetsgrepp, säger Maria Elfblad.

Det är svårt att spåra någon misstänkt.

– Nu vet vi inte alls vem det är; många har nyckeltillgång och vi har inte lyckats följa det här oavsett vad vår MAS (medicinskt ansvarig sköterska) har satt in för rutiner. Det kan vara en enskild person som stjäl, men också flera, konstaterar Maria Elfblad.

Värdegrundsarbetets viktighet understryker hon flera gånger.

– Det kan stjälas andra läkemedel också, som vi inte märker. Jag väljer att tro gott om människor – men det går givetvis att signera och låta bli att ge Gustav sin tablett, säger hon om det svåra med att skydda de gamlas mediciner helt.

Ett snabbt agerande kan vara avgörande för att stoppa stölder.

– Om vi hade varit noggranna med följsamhet till rutinerna och kontrollräknat och snabbt tagit itu med en detaljerad utredning – men när vi själva slarvat i flera led, då måste vi gå in med en drastisk åtgärd. Annars kommer vi inte åt detta, sammanfattar en självkritisk Maria Elfblad läget.

När det stjäls något ska alltid verksamhetscheferna direkt få information från enhetscheferna. De i sin tur ska lika direkt larmas av personalen.

– Vid stöld är det alltid en lex Sarah-anmälan. Sedan finns det också en arbetsrättslig del. Det blir en disciplinär åtgärd och jag vill genast få börja jobba med det spåret och snabbt diskutera med facket, berättar Maria Elfblad.

Om inte den som upptäcker något felaktigt genast slår larm försvinner viktig tid för berörda chefer att kunna internutreda.

– Utan att säga för mycket kan jag ändå säga att där har vi en jätteuppförsbacke. Att få de olika professionerna att samverka och se helheten ute på enheten. Det jobbar vi mycket på. Teamarbetet måste alltid fungera, säger Maria Elfblad.

När det gäller medicinstölderna på Hemgården säger hon att det interna utredningsarbetet har löpt helt enligt rutinerna. Nu är det polisen som tagit över.

– Det är viktigt att både de gamla och också personalen ska få känna sig trygga att ingen stjäl, en brist på nödvändig medicin får inte uppstå och mer komplicerade rutiner både kostar och ställer till besvär för alla, konstaterar Lotta Tyrberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Den nya rutin hon nu infört – att försöka minimera mängden narkotiska preparat som finns ute i brukarens medicinskåp till en veckas behov – bygger på att brukaren godkänner det.

– Vi kan inte bestämma och göra hur vi vill med mediciner. De tillhör brukaren. Att få digitala skåp kommer att lösa mycket och öka säkerheten för alla, menar Lotta Tyrberg.

Lotta Persson

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com