Rödgröna vill veta konsekvenserna av ny organisation

Konsekvenserna av förslaget till minskad kommunal organisation är oklara. Det finns varken uppgift om hur stor neddragning det kan bli på personal eller hur mycket förändringen ska spara, trots att den till största del föreslås träda i kraft redan vid årsskiftet. – Vi kan inte se det i handlingarna och fick inget svar på mötet, […]

Politikernas arvoden sänks

Hässleholms kommun sänker arvodena till politikerna, troligen med fem procent. Det berättar kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M). Sänkningen av arvodena kan ske genom en minskning av det så kallade grundbeloppet som är lika med lönen för kommunstyrelsens ordförande, för närvarande 69 954 kronor. Övriga arvoden till kommunens politiker utgår från grundbeloppet. Fem procent är 3 […]

Hässleholms vatten föreslås uppgå i Hässleholm Miljö

Kommunens va-bolag Hässleholms vatten uppgår i renhållningsbolaget Hässleholm Miljö som köper samtliga aktier för preliminärt 47,6 miljoner kronor med tillträdesdag den 20 december. Det förslår kommunledningen. Ärendet kommer upp i kommunstyrelsens arbetsutskott på onsdag, men beslut fattas slutgiltigt i kommunfullmäktige. Bolagen föreslås fusioneras under 2019. Motiveringen till förslaget beskrivs som att ”det är organisatoriskt och […]