Dags för nya sparkrav

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att arbetet med effektiviseringarna sätter igång snarast. Kommunalråden var eniga, från vänster Hanna Nilsson (SD), Lena Wallentheim (S) och Lars Johnsson (M). Foto: Lotta Persson

Hässleholms kommun ska spara 120 miljoner kronor genom omstrukturerings- och effektiviseringsarbete under åren 2020 – 2021. Det beslöt kommunfullmäktige i samband med att budgeten för 2019 med flerårsplan antogs. Ambitionen är dessutom att nästa års budget ska antas redan i juni istället för som vanligt i november. Därför måste arbetet med att hantera sparkraven påbörjas redan nu.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt vid årets första sammanträde på onsdagen att föreslås att kommundirektör Bengt-Arne Persson får i uppdrag att ta fram ett diskussionsunderlag med förslag.

I budgeten för 2020 ska 65 miljoner kronor sparas, för 2021 blir det 55 miljoner. Det var alla partier eniga om i fullmäktige. Frågan är bara hur det ska gå till.

– Alla möjligheter inom koncernen måste beaktas, såväl inom kostnads- och intäktssidan samt inom samtliga förvaltningar och bolag, skriver Bengt-Arne Persson själv i tjänsteskrivelsen inför ksau.

Beslutet blev i stort sett att följa skrivelsen, men arbetsutskottet var enigt om att komplettera senaste dag för redovisning till kommunstyrelsen, den 24 april, med en delredovisning i mars.

– Om budgeten ska beslutas i juni måste i princip majoritetens budget vara klar i april. Vi ska inte stressa tjänstemännen, vi ska få fram ett bra underlag snarare än att forcera, säger kommunalrådet Lena Wallentheim (S) som tog initiativ till delredovisningen.

Planen att besluta om budgeten i juni ingår i det nya så kallade årshjul som beslutades i fullmäktige samtidigt som budgeten för i år antogs.

– Vi ska försöka jobba efter det. Men vi får se om vi kan, om inte får vi skjuta på det, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M).

Ärendet ska också beslutas i kommunstyrelsen.

Berit Önell

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com