Fyrstadskrets i Hässleholm – Kristianstad ?

INSÄNDARE. Fyrstadskrets – ett näringslivsönskemål- har återupptäckts i Öresundsregionen, se ledare i Sydsvenska Dagbladet och Curt – Åke Olsson, Historiska Media 1962-1968. Näringslivet i Skåne önskar bevara de ekonomiska motorerna på hemmaplan.

Ny fyrstadskrets skulle kunna bli Hässleholm- Kristianstad – Osby – Hästveda. Sker inte något i den vägen, styckas efter hand den stora kommunen Hässleholm upp i småbitar. Se ämnad regionplanering.

Även om vi kommer fort nog till Hamburg via snabba tåg – borde det finnas tåg som dras till närområdet.

Tore Almer

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com