Politiskt beslut krävs för miljövite över 5 000 kronor

Krav på att miljöchefen ska samråda med ordförande gick inte eftersom det var olagligt, men nu får politikerna i Hässleholm ändå ett större inflytande i miljöärenden. De tre politikerna i miljö- och stadsbyggnadsnämndens presidium ska i fortsättningen besluta bland annat om förelägganden med vite på mellan 5 000 och 80 000 kronor. Det beslöt nämnden […]

Provfiske visar att Finjasjön försämrades 2018

Finjasjöns ekologiska status tillstånd försämrades 2018. Det visar rapporten ”Utvärdering nätprovfiske Finjasjön 2018” som Hushållningssällskapet gjort på uppdrag av Hässleholms kommun. – Det är läge att kraftsamla och ta tag i problemen. Det finns en mängd åtgärder att ta till idag, skriver fiskerikonsulent Carl-Johan Månsson som ser stora skillnader mellan sjöns västra, mer välmående, sida […]