Teologi och matematik

INSÄNDARE. Ger teologisk forskning ett försteg till naturvetenskaplig? Båda rymmer fortsatt forskning oavsett möjligheten att man inte når fram till den definitiva lösningen, ”svaret på frågan”. Det är inte heller meningen. Forskning av detta slag leder alltid fram till nya forskningsfrågor. Insikten om sådana sammanhang ledde på 1970- talet till idéhistorisk forskning för gymnasiet – verkställd genom sammanfogningen av idéer med den kulturella (synonym med teologiska ) evolutionen i Västerlandet. Se läroboken Idé och samhälle (Tor Ragnar Gerholm och Sigvard Magnusson). Själv hade jag möjlighet att prova saken genom bl.a Länsskolnämnden i Malmö resp. Lärarhögskolan i Umeå. Försöket avslutades i slutet på 70-talet efter 10 års verksamhet.

Fortfarande kvarstår frågan om lärdomssamhället egentligen är en nödvändig förutsättning för ökade naturvetenskapliga studier. Dagen skola verkar väldigt ensidigt koncentrera sig på den rent tekniska utvecklingen av naturvetenskap och en i sammanhanget opreciserad efterfrågan på mera matematik, där det ena ensidigt ses som en premiering av matematik överhuvudtaget.

 

Tore Almer

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com