Medborgarpartiet påverkar utan mandat i fullmäktige

Medborgarpartiet i Hässleholm lyckades inte få tillräckligt många röster i valet för att ta sig in i kommunfullmäktige. Men partiet, startat på grund av vad som beskrivs som politikernas ohörsamhet inför engagemanget för att bevara musikpaviljongen i Officersparken på T4-området, lever vidare. – Det har inte dött ut. Tvärtom är vi mer taggade än någonsin […]

Valkampanj i media

INSÄNDARE. Noterar att svensk media, som ju till stor del är vänsterliberal, har dragit igång valrörelsen. Ja, inte den till EU-parlamentet om någon trodde det utan valet av president i USA alltså. För det råder ju ingen tvekan om att det till varje pris ska väljas en president som har vänsterliberala åsikter. Stora förhoppningar ställdes till […]

Tekniska nämnden får anmärkning av revisorerna Minskat underskott för skolan

Revisorerna riktar skarp kritik mot tekniska nämnden i sin granskning av Hässleholms kommuns verksamheter 2018. Det gäller inte minst avsaknad av dokumentation kring förlustaffären då tekniska kontorets lokaler såldes till förmån för ett nytt handelsområde där bland andra Biltema ska öppna. Brister efter övertagandet av Hässleholm Teknik AB och dålig kontroll över behovet av fastighetsunderhåll […]