Digital studiehandledning på modersmål ska utredas

Digitala hjälpmedel och telefonservice till elever med behov av studiehandledning på modersmål ska utredas i Hässleholm. Det har barn- och utbildningsnämnden beslutat efter ett initiativärende från Camilla Nordström (SD). Hon ser dagens modersmålshandledning som kostsam och ojämn i kvalitén. Hon yrkar därför också på en kartläggning av kompetensnivån på modersmålshandledare, liksom möjligheten att samla den […]

Guldspadar till 2018 års bästa granskande journalistik

Falska sjuksköterskor på svenska sjukhus, ett nytt huvudspår i Palmemordsutredningen, barn som felaktigt placerats i särskola och religiöst förtryck i svenska skolor och förskolor är några av svenska granskande journalisters bästa avslöjanden 2018. På lördagskvällen belönades de med föreningen Grävande journalisters pris Guldspaden i samband med det årliga Grävseminariet som denna gång hölls i Kalmar. […]