Kommunalråd pekade med hela handen om handelsområdet

-Mer än ett kommunalråd pekade med hela handen och underströk hur viktigt det var att Biltema flyttade till staden, skriver tekniska nämndens tidigare ordförande Arne Dahlström (KD) i ett kompletterande yttrande till kommunfullmäktige med anledning av revisorernas kritik mot affären. Ulf Berggren (SD), som satt både i tekniska nämnden och kommunstyrelsens arbetsutskott när beslutet togs, […]

Skoluppror mot nedskärningar

Jacobsskolans personal startar ett uppror mot nedskärningarna i skolan. Via Facebookgruppen ”Bär rött mot nedskärningarna” uppmanas all skolpersonal i Hässleholm att protestera varje onsdag, med start den 15 maj, genom att bära något rött klädesplagg. Det berättar initiativtagarna i ett pressmeddelande. Sparkraven har mött massivt missnöje på Jacobsskolan. En insändare från personalen nyligen var undertecknad […]

Skolklasser missade Europaforum när tiden ändrades

Minst två skolklasser missade Europaforums valdebatt med unga kandidater till Europaparlamentet sedan arrangörerna ändrat tiden för programmet utan att meddela skolorna. Många stolar gapade därför tomma i kulturhusets röda salong när torsdagens program inleddes. – Vi får se över varför det blev så här, säger Europaforums projektledare Freja Hagsund. Valdebatten hölls i två upplagor, den […]

Ingen demokrati utan moral och etik

INSÄNDARE. I medias rapportering framgår att somliga riksdagsledamöter inte riktigt tycks veta var dom hör ”hemma”. I akt och mening att utöver redan höga arvoden och ersättningar tillskansa sig än mer av skattebetalarnas pengar, fejkar dessa våra så kallade politiska företrädare sina boenden. Det finns med dessa händelser och många andra oegentligheter i politikens värld, […]

Låna mer till Kulturhuset!

INSÄNDARE. En del problem – til exempel estetisk utbildnings framtida kostnader – kan lösas i samförstånd, om man lånar lite extra till kulturhusets omdaning. Detta – huset alltså – är ju en allt mer given arbets- och utställningsplats för Kulturskolan. Vill erinra om Anders Åströms (S) framsynta förslag för en del år sen. Bokföring och […]

Unga uppmanades göra sin röst hörd i EU

Europaforums mest ungdomliga publik fick provrösta via sina telefoner i samband med torsdagsförmiddagens debatt mellan unga kandidater till Europaparlamentsvalet. Vikten av ungas engagemang var också temat för ett panelsamtal där publiken kunde vara delaktig digitalt. Det visade sig föga förvånande att klimat, migration, gränskontroller och jämställdhet var bland de frågor som väckte mest engagemang. Årets […]